Anti-discriminatieproject mislukt

DsicriminatieEen project dat tot doel had discriminatie opscholen te bestrijden, is mislukt. Het project was een inititaief van het COC, de Anne Frankstichting en Mexit, eenintercultureel adviesbureau.

De drie instellingenzouden docenten trainen om hen beter in staat te stellen in de klasgevoelige onderwerpen als racisme en homoseksualiteit te bespreken. Volgens directeur TaniaBarkhuis van het COC verliep de samenwerking ‘heel moeizaam’.Volgens Moustapha Baba, partner van Mexit, gaat het bijhomoseksualiteit om een ‘heel lastig’ onderwerp. Mexit wildehomoseksualiteit breder benaderen, bijvoorbeeld via cultuur of religie.”Dat is een andere insteek dan het COC heeft.” Op dit moment werktMexit niet meer samen met het COC.

Volgens Barkhuis wilde deAnne Frankstichting dat er altijd een vertegenwoordiger van het COC bijzou zijn om het onderwerp homoseksualiteit te behandelen. ”Het isonder andere daarop gestrand,” zei ze vorige week in een vergaderingvan de gemeenteraad. Volgens de Anne Frankstichting is eenaantal keren gepraat met het COC. ”Dat kwam niet echt van de grond,het werd nooit concreet,” zegt een woordvoerder.

De AnneFrankstichting werd toen gevraagd zelf iets te doen. Maar de stichtingwilde dat niet beperken tot homoseksualiteit. Er werd gebruikgemaaktvan het lespakket Antisemitisme; oude en nieuwe vooroordelen. Debelangstelling van scholen voor de drie geplande workshops viel tegen,waardoor er maar xc3xa9xc3xa9n doorging. Hoeveel die nu heeft gekost, kon destichting niet zeggen.

Bron: Parool /redactie Maroc.NL

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in discriminatie. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s