VVD: Geen subsidie voor 'promoten hoofddoek'

Hoofddoek1De Amsterdamse VVD heeft schriftelijke vragen gesteld over de subsidixc3xabring van de conferentie ‘Eerlijke Kansen op de arbeidsmarkt’ op 21 februari jl. in de Amsterdamse El Kabirmoskee. De conferentie werd georganiseerd door de Poldermoslima Hoofddoekbrigade. Diversiteitswoordvoerder van de VVD-gemeenteraadsfractie Robert Flos op de website van de VVD:xe2x80x9cWat ons betreft behoort het echter niet tot detaak van de overheid om initiatieven als de Hoofddoekbrigade financieelte ondersteunen omdat deze organisatie het dragen van hoofddoeken doorvrouwen vanuit een religieuze opvatting stimuleert.xe2x80x9d

Flos baseert deze conclusie op grond van het uitgangspunt van de Hoofddoekbrigade dat haar leden xe2x80x9c[xe2x80xa6] met hun hoofddoek nog eens extra tot uitdrukking [willen] brengen eerder als mens dan als lustobject gezien te willen wordenxe2x80x9d. Flos: xe2x80x9cDit is een orthodox religieus uitgangspunt dat niet overeenkomt met onze seculiere visie op emancipatie, die de gemeente zou moeten ondersteunen. Dit uitgangspunt plaatst zowel autochtone als allochtone vrouwen zonder hoofddoek wel in een zeer dubieuze hoek.xe2x80x9d   

De VVD maakt niet geheel duidelijk waarom de behoefte niet als een lustobject te willen worden gezien een orthodox religieus uitgangspunt zou moeten zijn. Hiermee bestempelt hij ook de Nederlandse feministen als religieus orthodoxen.
Betwijfeld mag worden of de heer Flos de uitgangspunten van de Hoofddoekbrigade wel aandachtig gelezen heeft. Zo schrijven de Poldersmoslima’s: "Voor alle duidelijkheid: elke vrouw die voor de islam kiest moetook in alle vrijheid zelf kunnen kiezen of zij wel of niet een hoofddoekdraagt, xe2x80x9cin het geloof is geen dwangxe2x80x9d. Op het Allochtonenweblog lieten de Poldermoslima’s eerder weten: Hoofddoekbrigade voor grondwet en keuzevrijheid.

De VVD laat verder weten dat  de gemeente Amsterdam vanuit het oogpunt van de scheiding tussen kerk en staat zeer terughoudend moet zijn met financixc3xable steun aan religieuze organisties en activiteiten en zeker niet zou moeten meewerken aan het propageren van (al dan niet orthodoxe) religieuze opvattingen. Uitzonderingen hierop kunnen hulporganisaties zijn zoals het Leger des Heils, dat verslaafden of daklozen opvangt, mits deze organisaties kunnen aantonen niet aan zendingswerk te doen. Flos: xe2x80x9cHet gaat bij het wel of niet dragen van een hoofddoek om een heel complexe problematiek. Er zijn helaas veel meisjes en vrouwen die onder druk worden gezet om een hoofddoek te dragen xe2x80″ voor de VVD een onacceptabele gang van zaken. Ook als de Hoofddoekbrigade zegt dat het bij haar leden louter om xe2x80x98vrijwillige hoofddoekdraagstersxe2x80x99 gaat, moet je je als overheid hier om bovengenoemde redenen niet in willen mengen.xe2x80x9d

Zie ook:

Wiens agenda bepaalt het hoofddoekdebat (Ceylan Weber)

Hoofddoekbrigade voor grondwet en keuzevrijheid (een repliek) 

Lees het verslag van de conferentie hier en bekijk een videoverslag hier

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in emancipatie. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s