Aangifte tegen oud-directeur NMO

Door het Commissariaat voor de Media is aangifte gedaan tegen oud-directeur Frank Williams van de NMO. Hij zou mogelijk misbruik hebben gemaakt van omroepgeld.

Het commissariaat kwam in actie nadat het informatie had ontvangen van het   bestuur van de NMO. Een onderzoek van recherchebureau Hoffmann, in opdracht   van het commissariaat, wees daarna uit dat er ernstige verdenkingen rezen   tegen William. Daarop deed het commissariaat aangifte. Uit verklaringen en bewijsstukken die Hoffmann ontving, zou blijken dat   William productiebedrijven en vertaalbureaus hoge rekeningen liet indienen   bij de NMo. In ruil zouden zij geld hebben doorgesluisd naar de directeur en   diens zoon, eigenaar van een camerabedrijfje. Ook zou William zich goederen   van de omroep, waaronder een auto, toegexc3xabigend hebben.(Bron: NRC)

Frank William, is ook xc3xa9xc3xa9n van de oprichters van de multiculturele omroep Zenit. Hij heeft zijn bestuurslidmaatschap opgeschort. In een persverklaring laat Radi Suudi, voorzitter van omroep Zenit weten:" We hopen en verwachten dat Frank de komende tijd alle beschuldigingen tegen hem zal weten te ontzenuwen, zoals hij dat de afgelopen anderhalf jaar bij de rechter steeds heeft weten te doen en wensen hem daarbij alle succes toe."

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in media. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s