xe2x80x98Wie is belangrijker: je kind of de gemeenschap?xe2x80x99

Djeniebadal1 xe2x80x98Manai ka boli’, oftewel: xe2x80x98Wat zullen de mensen zeggen?’ Veel Hindostanen gaan gebukt onder de eer- en schaamtecultuur van de gemeenschap. Op de conferentie Eervol Geweldloos die door ACB Kenniscentrum werd georganiseerd in Zaandam is uitgebreid gesproken over het taboe van eergerelateerd geweld, zoals eerwraak. De Wereldomroep doet verslag.

"Eergerelateerd geweld komt veel voor bij Hindostanen, maar vaak is niet duidelijk hoe dit familieprobleem het best kan worden aangepakt door hulpverleners en betrokkenen. Shanti Bhikarie begeleidt Hindostanen die met dit soort problemen te maken hebben. "Door het kind niet steunen wordt het nog een keer slachtoffer." Met het project Eervol Geweldloos wordt geprobeerd de taboesfeer van alle kanten te doorbreken, door bijvoorbeeld ook samen te werken met pandits (geestelijken, red).

Bang
De mening van de omgeving weegt zwaar bij dit soort incidenten. Mensen denken dat het gedrag is uitgelokt of dat het slachtoffer niet goed is opgevoed, aldus Bhiktarie. "Maar waarom zo bang zijn voor de mensen om je heen? Wie is belangrijker: je kind of de gemeenschap?" Hoewel de familiebanden doorgaans hecht zijn bij Hindostanen, verandert dit bij incidenten. "Dan is men bang om naar diezelfde mensen toe te gaan en te vragen: hoe ga ik hier mee om?"

Het gevolg van de schaamtecultuur is dat meisjes die bijvoorbeeld verkracht zijn, genegeerd worden door hun ouders en familie. "Iedereen die toch contact zoekt met zo’n meisje loopt het risico ook verstoten te worden", zegt Bhikarie. De druk die zo ontstaat kan hoog oplopen. In het uiterste geval kan die zelfs ontaarden in (poging tot) zelfmoord. Volgens Djenie Badal van ACB Kenniscentrum, een organisatie voor emancipatie en participatie, komt dit voor bij 4 op de 1.000 Hindostaanse meisjes van 15 tot 24 jaar.

Door de problemen rond eerwraak bij Hindostanen meer bekendheid te geven bij politie en hulpverlening, hoopt Badal dat het probleem meer bespreekbaar wordt. Ook Bhiktarie ziet dat de jongere generaties Hindostanen in Nederland meer communiceren en hun kinderen anders opvoeden. "Een verandering op gang brengen eist iets van je persoonlijkheid. Je moet sterk staan en je niet meer druk maken over wat mensen zeggen."

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in emancipatie. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s