Bussemaker over inburgering boerkinibabes

Boerkini_klDe kamerleden Fritsma en Agema (beiden PVV) stelden de volgende vragen aan staatssecretaris Bussemaker over de inburgering van de boerkini.

Vraag 1
: Bent u bekend met het bericht xe2x80x98Ook boerkini begint in te burgerenxe2x80x991?
Vraag 2:Deelt u de mening dat het een gotspe is om van inburgering te sprekenwaar het om het gebruik van de boerkini gaat, daar het hier juist eenultiem symbool van segregatie betreft? Zo nee, waarom niet?
Vraag 3: Staat het zwembaden in Nederland thans vrij om gasten te verbieden de verwerpelijke boerkini te dragen in het zwembad?
Vraag 4:Ziet u in dat het feit dat de uitspraak van de fabrikant dat deboerkini over de toonbank vliegt, en dat er extra personeel in dienstgenomen is om aan de enorme vraag naar boerkinixe2x80x99s te kunnen voldoen hetzoveelste bewijs vormt van de voortschrijdende islamisering van deNederlandse samenleving, die nu ook in de sport zichtbaar wordt? Zonee, waarom niet?
Vraag 5: Bent u bereidmaatregelen te treffen om het gebruik van de boerkini in het openbaarte verbieden om zo de islamisering van de sport te ontmoedigen? Zo nee,waarom niet?

1: De Telegraaf, 17 februari 2009: xe2x80x9cOok boerkini begint in te burgerenxe2x80x9d

Bussemaker gaf het volgende antwoord:

Antwoord op 1 t/m 5

Dezogenaamde xe2x80x9cboerkinixe2x80x9d kan worden gerekend tot badkleding die aan alledaarbij horende eisen (hygixc3xabne e.d.) voldoet en verschaft vrouwen dieanders thuis zouden zitten de mogelijkheid om te zwemmen in openbaregelegenheden. Dit werkt bevorderend voor de zwemvaardigheid,sportdeelname, gezondheid, emancipatie en integratie van deze vrouwen.Andere groepen worden hiermee niet geschaad en de veiligheid is niet inhet geding. Ik ga ervan uit dat gemeenten en andere zwembadexploitantenhetzelfde standpunt hanteren en ervoor zorgen dat vrouwen in boerkinixe2x80x99sworden toegelaten in zwembaden.

Van islamisering van deNederlandse samenleving is geen sprake. Onder islamisering wordt immersverstaan: xe2x80x9cde maatschappij organiseren volgens islamitische principesxe2x80x9d.Hiervan is in Nederland geen sprake. In ons land geldt het beginsel vanrechtsgelijkheid. Alle religies, ook de islam, zijn in Nederland gelijkvoor de wet.

Volledigheidshalve verwijs ik u naar mijn antwoorden op uw eerdere kamervragen van 11 januari, 3 maart en 10 april 2008.

staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

mw. dr. J. Bussemaker

Antwoordenop kamervragen van de Kamerleden S.R. Fritsma en M. Agema over deinburgering van de boerkini (2009Z02991/2080914100).

Met dank aan WijBlijvenHier

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in multicultureel onbehagen, wilders pvv. Bookmark the permalink.

1 Response to Bussemaker over inburgering boerkinibabes

  1. Jan Beerenhout azn says:

    — Het dragen van een boerkini ‘buiten'(strand,openlucht zwembaden e.d.) zorgt ervoor dat je in deze noordelijke streken te weinig zonlicht xe2x80x98vangtxe2x80x99en te weinig vitamine D aanmaakt, waardoor je er dus ziek van kan worden (rachitis, Engelse Ziekte) van algeheel bedekkende kleding. Een moslim moet alles doen om als mens te kunnen blijven functioneren, en een goede gezondheid nastreven (vandaar een alcohol en varkensvleesverbod?) en dus is – in individuele en collectieve xe2x80″ gevallen het hier (in de dar-al-sulh) dragen van allesbedekkende kleding uit Islamitisch gezondheidsbevorderend oogpunt waarschijnlijk niet toegestaan. Het lidmaatschap van een naturistenvereniging wel!?
    JB

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s