Slotervaart: geen subsidie voor antidemocratische salafisten

De bewering dat stadsdeelvoorzitter Ahmed Marcouch salafisten wilsubsidixc3xabren, is een broodje aap. Dat laat het Amsterdamse stadsdeel Slotervaart weten op haar website en in haar nieuwsbrief. De voorlichters van het stadsdeel schrijven:

Marcouch stelt nadrukkelijk dat wehier te maken hebben met een mythe die in een krantencolumn uitgroeittot een complottheorie. Stromingen worden sowieso nooit gesubsidieerd,alles is er juist op gericht om jongeren, hun ouders en professionalszelf te leren denken, los van stromingen. Daarom zijn de publiekedebatten waarbij salafisten geconfronteerd worden metburgerschapswaarden zo belangrijk, spraakmakend prototype was deconfrontatie tussen Marcouch en Fawaz aan tafel bij het tv-programmaPauw en Witteman. Dat religieuze groeperingen publiekelijk met elkaarin debat gaan, is winst voor Slotervaart. Hier, in dePoldermoskee, debatteerden onlangs de deelnemers vande religieus-seculiere kring met een jonge salafist over de vrijhedenvan de homoxc2xb4s.  Subsidies aan salafisten zijn nooit beoogd, laat staanverstrekt.   

De suggestie dat het stadsdeel salafisten zou willen subsidixc3xabren was overigens niet afkomstig uit een krantencolumn, maar uit de stadsdeelraad zelf. De oppositie van het stadsdeel liet namelijk in een motie onder andere weten:

Overwegende

–          dat het DB bij de evaluatie van de COT-nota inzakeantiradicalisering een zodanige opstelling heeft gekozen dat deze steunniet meer mogelijk is, te weten

–          dat het DB de mogelijkheid openhoudt om samen metsalafisten of salafistische stromingen de antiradicalisering gestaltete gaan geven,

–          dat het DB voornemens is om de omstreden Notitie Kerk enStaat, die nooit in de stadsdeelraad behandeld is, te gebruiken alsgrondslag voor verder beleid,

–          dat het DB onderdelen van het antiradicaliseringsbeleidbij andere dossiers wenst onder te brengen zodat decontrolemogelijkheden van de raad betreffende deze kwestie ernstigbemoeilijkt worden,

Besluit

–          om het vertrouwen in portefeuillehouder Marcouch inzake het vervolg van het antiradicaliseringsbeleid op te zeggen,

Zie voor het persbericht en de motie van wantrouwen het weblog van liefdevolle PvdA-lid Duyvestijn, en het weblog van Carel Brendel. Theodor Holman schreef vervolgens dat de sharia in Slotervaart wordt ingevoerd en de VVD heeft vervolgens op grond van het bericht kamervragen gesteld. Gerard Molewijk, fractievoorzitter van oppositiepartij Slotervaart Levendige Tuinstad (SLT) heeft een toelichting op de motie van wantrouwen gegeven. Deze toelichting is geplaatst op het weblog van Brendel, zie hier.

Heeft oppositie in Slotervaart plank mis geslagen?

De vraag is nu of de oppositie in Slotervaart de de plank niet heeft mis geslagen. Marcel Duyvestijn heeft inmiddels de conclusie getrokken dat dit het geval is. Duyvestijn in een blog met de titel xe2x80x98Buiging voor Marcouchxe2x80x99: xe2x80x9cSoms moet je je ongelijk toegeven. Mijn stuk vanxe2x80x98subsidiering van salafistenxe2x80x99 was gebaseerdop een persbericht (van de oppositie in Slotervaart,CB). Daarin stond dat Ahmed Marcouchde aanbevelingen in het rapport van het COT overgenomen zou hebben. Maar deaanbevelingen die in het persbericht staan, staan helemaal niet in het rapport.Een kleine buiging is op zijn plaats.xe2x80x9d  Brendel deelt die conclusie niet, zie hier.

Het verslag van de vergadering van de stadsdeelraad staat nog niet online.

Zie ook: de proefballonnen van Marcouch.

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in fatwa van de dag. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s