Kabinet zegt niks over dubbele nationaliteit Trix

TrixHet kabinet wil niets zeggen over de mogelijke dubbele nationaliteitvan koningin Beatrix. Die conclusie kan getrokken worden uit antwoorden van minister Eberhardvan der Laan voor Wonen, Wijken en Integratie op vragen van TweedeKamerlid Tofik Dibi van GroenLinks.

Dibi had Van der Laan gevraagd of hij tijdens zijn benoeming tot minister door Beatrix ervan op de hoogte was gebracht "dat ook zij een dubbele nationaliteit heeft". De bewindsman beantwoordde donderdag alleem dat "koningin Beatrix beschikt over de Nederlandse nationaliteit", maar zei niets over mogelijk andere nationaliteiten.

Volgenssommigen kan Beatrix door haar afstamming van prinses Sophia, keurvorstinvan Hannover, de Britse nationaliteit claimen. De koningin, 942e in de lijn vanopvolging na de Britse koningin Elizabeth, zou datechter nooit gedaan hebben.

Voor oud-hoogleraarmigratierecht Jessurun d’Oliveira staat echter vast dat Beatrix naastde Nederlandse ook de Britse nationaliteit bezit. Bij prinses Margriet, dezus van Beatrix, is er alles aan gedaan om te voorkomen dat zij eenextra nationaliteit kreeg. Prinses Margriet werd in 1943 geboren inCanada. De kamer waar zij ter wereld kwam was op dat moment tijdelijkonttrokken aan de Canadese wet, waardoor werd voorkomen dat zij deCanadese nationaliteit kreeg.

Bron: Fok

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in dubbele nationaliteit. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s