Hoed u voor xe2x80x98demoniseringxe2x80x99 van succesvolle nieuwe Nederlanders

AlaattinerdalMinister Van der Laan heeft de opdracht gegeven voor een onderzoek naar de aanhangers van Fethullah Gxc3xbclen, de ‘Gxc3xbclenbeweging’. Volgens sommige Turken is het een goed georganiseerde sekte die op geraffineerde wijze streeft naar islamisering van de samenleving. De aanhangers van Gxc3xbclen zelf ontkennen dit met klem en benadrukken dat ze streven naar integratie en dialoog. Hieronder een bijdrage van Alaattin Erdal,  parlementair redacteur bij het dagblad Zaman, een krant die verbonden zou zijn met de Gxc3xbclenbeweging.

Op 6 februari jl. berichtte Trouw uitgebreid over een onderzoek naar enkele Turks-Nederlandse instellingen, waaronder internaten. Het onderzoek werd aangekondigd door de minister voor Integratie, overeenkomstig de wensen van verschillende fracties in de Tweede Kamer. De commissievergadering waarin een en ander aan de orde kwam, was mede te danken aan schriftelijke vragen die de Tweede Kamer eerder stelde over de zogenaamde xe2x80x98Gxc3xbclen-bewegingxe2x80x99.

Fethullah Gxc3xbclen is een Turkse intellectueel, voormalig predikant, die al meer dan 50 jaar denkt, schrijft en spreekt over allerlei maatschappelijke vraagstukken. Gxc3xbclen heeft meer dan 50 boeken op zijn naam staan en is een gezaghebbende persoonlijkheid, zowel binnen als buiten Turkije.
Maar hij heeft ook critici. En volgens sommigen van hen behoren ook allerlei Turks-Nederlandse instellingen die actief zijn op tal van gebieden, varixc3xabrend van economie , onderwijs, dialoog, debat en media tot Gxc3xbclens xe2x80x98bewegingxe2x80x99. Zij zouden een dubbele agenda hebben en er zelfs op uit zijn om Nederland op termijn te islamiseren!

Het artikel in Trouw bevatte een uitgebreide weergave van de vragen die door Kamerleden gesteld zijn aan de minister. Daarbij valt op dat veel vragen gebaseerd lijken op aannames, beelden, geruchten, insinuaties en allerlei andere vormen van informatie die elkaar tegenspreken en niet direct controleerbaar zijn. Misschien is dit de reden voor een onderzoek. Om voor eens en voorgoed een eind te maken aan allerlei desinformatie en geruchten over een reeks individuen en organisaties.  Een vergelijkbaar, uitgebreid en zeer zorgvuldig onderzoek is een aantal maanden geleden nog in Rotterdam uitgevoerd. Het resultaat werd , met uitzondering van Leefbaar Rotterdam,  door alle partijen in de gemeenteraad omarmd. De voortdurende beschuldigingen uit de hoek van Leefbaar Rotterdam werden op overtuigende wijze ontkracht.

Ook de xe2x80x98argumentenxe2x80x99 die enkele Kamerleden nu aanvoeren om een dubbele agenda van deze organisaties aan te wijzen, zijn niet gebaseerd op feiten. Even zorgelijk is volgens mij het gemak waarmee sommige politici , zonder enig bewijs,  publiekelijk met verdachtmakingen strooien ten aanzien van organisaties die juist bezig zijn met op integratie en dialoog gerichte activiteiten.
Volksvertegenwoordigers die zich zorgen maken over groepen die achterblijven, problemen veroorzaken en zichzelf buitensluiten, met als uitgangspunt om deze groepen juist te betrekken bij het geheel, hebben mijn volledige steun en sympathie. Dat is mijns inziens in ons aller belang.
Maar wat ik niet begrijp is de gretigheid en gemakzucht, waarmee allerhande praatjes worden overgenomen en gepresenteerd, alsof het om feiten gaat.

Helaas lijken we steeds meer te leven in een samenleving waarin  de nodige voorzichtigheid en empathie met betrekking tot elkaars zienswijzen ontbreekt. De verharding en tal van barrixc3xa8res maken het steeds moeilijker om de zo broodnodige oprechte dialoog  tot stand te brengen. Om die desondanks te verwezenlijken, hebben we juist alle handen en hoofden nodig die kunnen werken en denken ten bate van een welvarende, leefbare en veilige samenleving.
We verkeren in Nederland niet in de luxe positie, dat we een beperkt potentieel kader xe2x80″ het xe2x80x98potential of the civil societyxe2x80x99 – zouden kunnen opofferen omwille van populistisch succes en electoraal gewin. 

Een concreet voorbeeld moge dit verduidelijken. In het artikel wordt tevens gesteld dat het dagblad Zaman zich niet zou bezighouden met integratiebevorderende activiteiten. (Alsof dat wel een primaire doelstelling zou zijn van de Nederlandse mainstream bladen!)

Dagblad Zaman is op dit moment verreweg het grootste Turkstaligedagblad, zowel in Turkije als daarbuiten. In Nederland beschikt Zamanover een eigen Beneluíitie, dat wil zeggen, een ochtendblad dat zichuitsluitend richt op de lezers in Nederland en Belgixc3xab. Bovendien heeftZaman het eigen weekblad xe2x80x98Zaman Hollandaxe2x80x99, met meerachtergrondverhalen, onder andere over Nederland.
Je bent pas met het xe2x80x98ritsenxe2x80x99  in de samenleving bezig, wanneer je nietalleen in eigen taal maar ook in het Nederlands publiceert. Zo geven weook een Nederlandstalig opinie(maand)blad uit, xe2x80x98Zaman Nederland.xe2x80x99  Deactiviteiten (seminars, cursussen journalistiek) en onderwerpen,varixc3xabrend van xe2x80x98democratie en islamxe2x80x99 tot economische betrekkingen tussenNederland en Turkije, geven duidelijk aan dat Zaman niet slechts doetwat het moet doen, maar daar nog een schepje bovenop doet. Wepubliceren dagelijks over wat we denken en over wat we aan het doenzijn. Er is geen ruimte en behoefte om dingen voor onszelf te houden.Er wordt nergens geheimzinnig over gedaan. Voor degenen die de Turksetaal niet machtig zijn, wordt  in het Nederlands gepubliceerd. Iederepoliticus en collega journalist die de Nederlandse taal machtig is, kan onze bladen en onze website raadplegen.
Als er dan toch zulke ongegronde  beschuldigingen in de openbaarheidworden geslingerd kan er slechts sprake zijn van een intentie totxe2x80x98demoniseringxe2x80x99.
Juist van diegenen die geloven in het vrije woord, mogen wij steunverwachten om deze hetze te laten stoppen. Een hetze om kleurrijke ensuccesvolle organisaties monddood te maken, terwijl we ze juist zoudenmoeten koesteren in deze barre tijden.

Alaattin Erdal is parlementair redacteur bij dagblad Zaman

Links:

Toch onderzoek naar internaten Fethullah Gxc3xbclen

Gxc3xbclenbeweging is wel islamitisch-fundamentalistisch

het onderzoeksrapport van Anita Fxc3xa4hmel (pdf)
Onderzoek naar Fethullah Gxc3xbclen (‘grootste intelectueel ter wereld’)
proefschrift verdedigt omstreden Turkse beweging
Kabinet: geen onderzoek naar beweging Fethullah Gxc3xbclen
http://www.timemedia.nl/site
http://www.dialoogacademie.nl/site/index.php

http://info.bij.7x.nl/Fethullah_Gxc3xbclen  of de kritischere Engelstalige versie http://info.on.7x.nl/Fethullah_Gxc3xbclen

Dit filmpje van The Guardian gaat over de Gulen-beweging.

Bekijk hier een interview met Gxc3xbcrkanCelik, voorzitter Dialoog Academie.

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in islam, opinie. Bookmark the permalink.

2 Responses to Hoed u voor xe2x80x98demoniseringxe2x80x99 van succesvolle nieuwe Nederlanders

 1. xc3x96mer says:

  Ik vertrouw die Fethullah gasten niet. In Turkije is die man omstreden en dat is niet voor niets!

 2. Bernadette de Wit says:

  Omer, ik wantrouw alles wat islamitisch is en zeker als het ook nog politicus is, zoals Erdogan.
  Ik zag nog een paar links om ons wantrouwen tegen Gulen te onderbouwen:

  1) twee artikelen over hem met een tegengestelde strekking:
  http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/021490.php

  > In 1998, according to Turkish court transcripts cited in the Turkish Daily News, Gxc3xbclen urged followers in the judiciary and state bureaucracy to “work patiently to take control of the state.” >

  Het 2de artikel meldt dat Gulen werd verkozen tot een van de 10 beste denkers van de wereld. De verkiezingen zouden zijn gehackt door zijn moslimse aanhangers.

  2) een artikel in de verkiezingstijd (2007) waarin Gulen in de context van andere gevaarlijk irrationele moslimclubs werd geplaatst, zoals de Nakshibendi sekte:
  http://www.jihadwatch.org/archives/017458.php

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s