Amsterdam: minder rassendiscriminatie en antisemitisme, meer godsdienstdiscriminatie

DsicriminatieIn Amsterdam loopt het aantal klachten over discriminatie op grond van ras iets terug. Ook neemt het anti-semitisme af en wordt er minder gediscrimineerd op grond van seksuele geaardheid. Wel is er sprake van een toename van discriminatie op grond van godsdienst en van sekse. Dat blijkt uit een rapportage van het Meldpunt Discriminatie Amsterdam.

Rond 2000 kwamen er jaarlijks ruimdriehonderd klachten binnen over rassendiscriminatie, in 2008 was dit gedaald tot 229.
Ook het antisemtisme is afgenomen. In2008 kwamen er bij het meldpunt zestien klachten binnen overantisemitisme; ook dat was lager dan de afgelopen jaren, in 2002 waren het er bijvoorbeeld 105.
Vorig jaar kwamen 55 klachten binnen wegens discriminatie op grond van seksuele geaardheid, in 2007 waren dat er 134.
Eenstijging is te zien bij discriminatie op grond van godsdienst dan wellevensovertuiging: vorig jaar kwamen 99 klachten binnen tegen 64 vorigjaar. Ook het aantal meldingen van ongelijke behandeling vanwege geslacht steeg flink, van 44 tot 151.

De gemeente start deze week een nieuwe campagne om discriminatie tegente gaan, met posters en advertenties, in de hoop dat meer mensen zichmelden.  Degemeente richt zich in de campagne vooral op discriminatie in de horecaen op scholen; het tegengaan van homofobie krijgt eveneens prioriteit. Volgend jaar kan dus een stijging  van discriminatie worden verwacht.

Bron: Parool

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in discriminatie. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s