Marokko krijgt hulp na zware overstromingen

Het Nederlandse Rode Kruis opent gironummer 7244 voor hulp aan deslachtoffers van de overstromingen in Marokko. In het agrarische gebiedin het noorden van het land zijn sinds eind januari opnieuw duizendenmensen geteisterd door de onophoudelijke regen- en sneeuwbuien. Dertigmensen zijn overleden en zoxe2x80x99n 4500 mensen hebben onderdak, voedsel enwater nodig omdat zij in het noodweer alles kwijt zijn geraakt.

Marokko kampt al sinds begin oktober met extreem zware regenval. DeRode Halve Maan Vereniging helpt al maanden in het gebied en heefteerder aangegeven zoxe2x80x99n 1,1 miljoen euro nodig te hebben om slachtoffersvan voedsel, dekens, kleding, matrassen, keukenmaterialen en schoondrinkwater te voorzien. Ook veel waterpunten en sanitaire voorzieningenzijn beschadigd of geheel vernietigd door de overstromingen. Hetgrootste probleem van de hulpverlening is het op tijd bereiken van deslachtoffers. De afgelegen gebieden zijn moeilijk bereikbaar, omdatbehalve huizen ook veel wegen zijn weggespoeld. Ook de oogst vanzestigduizend hectaren landbouwgrond is grotendeels verloren gegaan.

Het Nederlandse Rode Kruis wil graag bijdragen aan de hulpverleningaan de slachtoffers in Marokko. Niet alleen wordt deze bijdrage ingezetvoor directe noodhulp in de vorm van voedsel, water en onderdak, maarook om de lokale gemeenschappen voor te bereiden op rampen in detoekomst door bijvoorbeeld de opbouw van voedselvoorraden.

Bron: Maghreb magazine

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in marokko. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s