Kosmopolis in grote problemen

198417a578Kosmopolis verkeert in grote problemen. De stichting die via kunst en cultuur verschillendebevolkingsgroepen in Nederland nader tot elkaar had moeten brengen, heeft een tekort van 300 duizend euro. Dezakelijk directeur is vertrokken en de creatief directeur zitoverspannen thuis. Met de ministeries van OCW en Buitenlandse Zakenwordt overlegd over de toekomst van de stichting, die mogelijk zelfswordt opgeheven.       

Kosmopolis was het geesteskind van oud-staatssecretaris van Cultuur Medyvan der Laan (D66). Haaridee was dat via muziek, literatuur, debatten, poxc3xabzie en films deintegratie kan worden bevorderd. Dat was volgens haar des te meer nodigna de aanslagen van 11 september en de moorden op Pim Fortuyn en Theovan Gogh.

Van der Laan werd zelf, vier maanden nadat D66 in juni 2006 uit hetkabinet Balkenende II stapte, voorzitter van Kosmopolis, dat begin 2007echt van start ging. Naast xe2x80x98Kosmopolis landelijk’, zoals het in dewandelgangen wordt genoemd, kennen ook Rotterdam, Den Haag en Utrechtelk een eigen Kosmopolis, dat zelfstandig opereert.

Kosmopolis kreeg bij de oprichting 5 miljoen euro subsidie van OCWen Buitenlandse Zaken, voor de duur van twee jaar. Daarmaast ontving de stichtingnog geld van de drie deelnemende steden. Van begin af aan bestond erscepsis over Kosmopolis, omdat het geen duidelijke plannen konvoorleggen.

Voor Kosmopolis Rotterdam, Den Haag en Utrecht bestaat wegens hetgrote aantal activiteiten en de goede programmering wel waardering inde kunstwereld, maar voor het landelijke bureau nauwelijks. Dat zou almaandenlang nagenoeg niets van zich hebben laten horen. De activiteitendie het op de agenda heeft staan, zijn vaak initiatieven van andereinstellingen, of van Kosmopolis in de steden.

De Amsterdamse vestiging van Kosmopolis, Marhaba, is er vanwegemeningsverschillen tussen de ministeries en de gemeente nooit gekomen.Amsterdam had er al 400 duizend euro aan uitgegeven, toen het plan indecember 2007 definitief mislukte. DeTweede Kamer keerde zich tegen het islamitische karakter van Kosmopolis.       

Bron: Volkskrant/interreligieuze werkplaats

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in cultuur. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s