Inburgeren in Amsterdam erg duur/ kabinet wil falende inburgeraar korten

Inburgeringfordummies400Een inburgeringstraject in de gemeente Amsterdam kost gemiddeld 12.000 euro. Dat is een kostbare grap, zeker in vergelijking met Haarlem, Haarlemmermeer en Alkmaarwaar een traject tussen de 5000 en 6000 euro  per persoon kost.  Dat meldde het tv-programma NOVAgisteravond op basis van eigen onderzoek. Het Rijk draagt maximaal 6000euro per inburgeraar bij. Doordat de kosten in Amsterdam flink hogerliggen, zit de gemeente dus zelf met een hoge rekening.

SP-TweedeKamerlid Sadet Karabulut zei in NOVA dat de hoge kosten te wijten zijnaan overmatige bureaucratie. Volgens haar houden zich in de hoofdstadzes beoordelingsbureaus, 37 cursusaanbieders en twee gemeentelijkediensten bezig met de inburgering. "Dat kan niet anders dan tot chaos leiden."

Kabinet wil inburgeraar korten op uitkering

Ondertussen bekijkt het kabinet of het mensen kan korten op hunuitkering als zij niet de verplichte inburgeringscursus volgen.Minister Eberhard van der Laan (Integratie) maakte dat vrijdagduidelijk na afloop van de ministerraad.

Daarnaast wil het kabinet dat gemeenten de beschikbaresanctiemogelijkheden daadwerkelijk inzetten als mensen de inburgeringniet volgen. De kosten voor lege plekken in de inburgeringsklas dienendoor gemeenten terugbetaald te worden. Van der Laan benadrukte dat de personen zelf de grootsteverantwoordelijkheid hebben voor een succesvolle inburgering. Vorigjaar zijn er ongeveer 40.000 mensen geplaatst op een cursus. Ongeveerzevenduizend behaalden een diploma.

Bronnen: Fok / De Pers

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in immigratie. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s