Conferentie eervol geweldloos

Acblogo2ACB Kenniscentrum en de Advies- en Steunpunten Huiselijk Geweld Gooi en Vechtstreek, Noord-Kennemerland, Midden- en Zuid-Kennemerland en Zaanstreek-Waterland organiseren op 3 maart een conferentie over eergerelateerd geweld. Het is de eerste conferentie over dit onderwerp in de provincie Noord-Holland.

Wanneer?
Dinsdag 3 maart 2009 van 9.30 tot 17.00 uur in het Zaantheater te Zaandam

Voor wie?
– Professionals in de hulpverlening
– Politie- en justitieapparaat
– Gemeentelijke en provinciale beleidsmakers en -uitvoerders
– Vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties
– Alle andere belangstellenden

Met de volgende workshops

  • Eer in partnerkeuze: hand in hand tegen huwelijksdwang (Marianne Vorthoren, Spior)
  • De Rotterdamse aanpak van eergerelateerd geweld (Marcia Albrecht, GGD Rotterdam)
  • Onuitgesproken leed bij Hindostanen (Djenie Badal, ACB Kenniscentrum, en Shanta Bhikharie)
  • Meldpunt Eergerelateerd Geweld (Leo IJzerman, Markus & Van deVelde, en Cecilia Perez, zorgcoxc3xb6rdinator Eergerelateerd Geweld BlijfGroep)
  • Mannenopvang (Jan-Willem van de Velde, Markus & Van de Velde, en Farangis Dawoody, zorgcoxc3xb6rdinator Mannenopvang Blijf Groep)
  • Homoseksualiteit, etniciteit en eergerelateerd geweld (Andrea Vogelsanger, Schorer)
  • Signalering van eergeweld (Hilde Bakker, Movisie)
  • Het betrekken van jongens en jonge mannen bij eergeweld via voorlichting(Ossama Abu Amar, Shields)
  • Huiselijk geweld en eergerelateerd geweld (Hans Prins, Politie Kennemerland)

Dagvoorzitter is Leo IJzerman van bureau Markus & Van de Velde.

Kosten en aanmelden
Deelname kost xe2x82xac 75,-. Voor studenten is de toegang xe2x82xac 15,- (alleen voor voltijdstudenten, op vertoon van collegekaart). Aanmelden kan per e-mail bij Seda xc3–nce, s.once@acbkenniscentrum.nl.

Voor de flyer, klik hier

Download EervolGeweldloos_foto-1.pdf

Actuele informatie over het programma vindt u op de website van ACB Kenniscentrum.

Meer informatie over het project leest u hier.

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in eerwraak, emancipatie. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s