Volksvergiftging (Pieter Hilhorst)

PieterhilhorstIn elke verdediging van de vrijheid van meningsuiting wordt het gepreveld zonder er veel acht op te slaan. Maar wat betekent dat?

Iedereen is vrij om te zeggen wat hij wil xe2x80x98behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wetxe2x80x99. Maar door de beslissing van het Amsterdamse gerechtshof dat Geert Wilders zich voor de rechter moet verantwoorden wegens haatzaaien en groepsbelediging, is de dooddoener opeens springlevend. Wat is dan eigenlijk xe2x80x98ieders verantwoordelijkheid volgens de wetxe2x80x99?

De vermaledijde wetsartikelen waarop het hof zich baseert, stammen uit de jaren dertig van de vorige eeuw. De regering wilde beletselen opwerpen tegen xe2x80x98de volksvergiftiging die haat en wrok in de harten zaait en dreigt gevaarlijke stemmingen in een deel van het volk teweeg te brengenxe2x80x99.

Aanzetten tot haat

Het hof tilt vooral zwaar aan het verbod op aanzetten tot haat. Daarvan is sprake als er een xe2x80x98intrinsiek conflictueuze tweedelingxe2x80x99 wordt geschetst tussen in zijn geval moslims en de rest van de samenleving. Precies dat is de inzet van de retoriek van Wilders. Hij stelt zelf dat hij zijn kritiek richt op de islam en niet op moslims, maar wie het overzicht leest van de in het vonnis aangehaalde uitspraken, kan dat niet volhouden: xe2x80x98Moslims zullen de Nederlandse samenleving overspoelen en zorgen voor criminaliteit en overlastxe2x80x99; xe2x80x98De grenzen dicht, geen islamieten meer in Nederland, veel moslims Nederland uit, denaturalisatie van islamitische criminelenxe2x80x99;

Genoeg van de islam
xe2x80x98Ik heb genoeg van de islam in Nederland: geen moslimimmigrant er meer bij. Ik heb genoeg van de aanbidding van Allah en Mohammetd in Nederland: geen moskee er meer bij. Ik heb genoeg van de Koran in Nederland: verbied dat fascistische boekxe2x80x99; en xe2x80x98Als moslims hier willen blijven, moeten ze de helft uit de Koran scheuren en weggooien.xe2x80x99

Wilders stelt consequent dat de uitwassen het ware karakter van moslims en de islam tonen. Mohammed B. , Marokkaanse straatterroristen en de verwerpelijkste teksten uit de Koran zijn maatgevend. Daarom keert hij zich zo fel tegen het idee dat er een gematigde islam bestaat. Net als fundamentalisten stelt hij dat er maar xc3xa9xc3xa9n islam is. Liberale interpretaties of een losse omgang met het geloof passen niet in zijn wereldbeeld, want dan kun je niet meer volhouden dat de groei van het aantal moslims per definitie een probleem is. xe2x80x98Ik heb het over wat er naar Nederland komt en wat zich hier voortplant.xe2x80x99

Verdenking
Genoeg voor een redelijke verdenking dat Wilders zich schuldig maakt aan haatzaaien.
Te pas en vooral te onpas worden mensen met nazixe2x80x99s vergeleken
Probleem is alleen, hij is de enige niet. Wie stelt dat homoxe2x80x99s van de hoogste toren naar beneden worden gemieterd of stelt dat ongelovigen minder zijn dan varkens, wie roept Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas, maakt zich evenzeer schuldig aan het aanzetten tot haat.

Volgens het hof maakt Wilders zich met zijn vergelijking van de Koran met Mein Kampf schuldig aan groepsbelediging. Maar ook hierin staat hij niet alleen. Te pas en vooral te onpas worden mensen met nazixe2x80x99s vergeleken. Het verbod om haat te zaaien wordt massaler ontdoken dan het rookverbod in de horeca. Volksvergiftiging is een nationale sport geworden.

Willekeur
Door hem te veroordelen, en anderen niet, ontstaat legale willekeur. Het wetsartikel lijkt dan alleen maar afgestoft om Wilders de mond te snoeren. Wilders zelf spreekt van een xe2x80x98politiek vonnisxe2x80x99.

Ook Agnes Kant, Rita Verdonk en Fred Teeven hebben kritiek op hetvonnis. Teeven is een jurist die geen benul heeft van de scheiding dermachten. Als hij vindt dat Wilders moet kunnen zeggen wat hij wil, moethij niet de rechters vermanend toespreken, maar de wet veranderen. Zijnpartijleider Rutte heeft dat begrepen en wil de wet op de schop nemen.Hij moet dan wel uitleggen waarom de Kamer in 2003 unaniem (dusinclusief de VVD) het Openbaar Ministerie opriep om het verbod ophaatzaaien strenger te handhaven.

Verschil was dat de Kamer toen radicale moslims op het oog had.Afgelopen week heeft de PVV nog geprobeerd om Khalid Yasin de toegangtot het land te weigeren, omdat hij een terreurimam zou zijn die haatzaait en dus het volk vergiftigt. De PVV is te veel de partij voorWildersxe2x80x99 vrijheid, maar niet voor ieders vrijheid. Wie consequent is,geeft alle onaangename types de vrijheid te zeggen wat zij willen.

Naxc3xafef volk
Volksvergiftiging is een vreemd begrip. Het impliceert een naxc3xafef volkdat door giftige meningen haatdragend wordt. Het suggereert ook dat deobjecten van die haat zich laten intimideren en zich in hun schulpterugtrekken.

Gelukkig laten moslims van zich horen en worden ook fundamentalistischeislamisten van repliek bediend. Het begrip volksvergiftiging miskent deveerkracht van ons publieke debat.
Wilders zaait haat, maar ik heb liever dat hij wordt weersproken dan dat hij wordt veroordeeld.

Pieter Hilhorst is politicoloog en publicist. Recente boeken van Pieter zijn Vervreemde professionals en Historische toespraken die de wereld had moeten horen. Deze column verscheen eerder in de Volkskrant en is met toestemming van Pieter Hilhorst op het Allochtonenweblog geplaatst.

Meer over dit onderwerp in het dossier vrijheid van meningsuiting

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in opinie, vrijheid van meningsuiting. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s