'Surinamers, Antillianen en Arubanen krijgen te weinig aandacht door islamisering'

Surinamers, Antillianen en Arubanen moeten beter voor zichzelf opkomen. "Alle aandacht gaat uit naar de islamisering, ook inNederland. De Surinamers zijn ingeslapen.” Dat tekende de wereldomroep op tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van het Landelijk OverlegMinderheden.

VoorzitterJoan Buitendorp van het Surinaams Inspraak Orgaan (SIO) maakt zich zorgen over de concurrentie tussen de verschillende etnische minderheden. "De laatse jarenkrijgen Turken en Marokkanen relatief meer aandacht bij de Nederlandseoverheid. Het heeft te maken met islamisering en spanningen in dewereld. De islam wordt gebruikt als politiek middel. Dat kan ook inNederland het geval zijn.” Het SIO wil daarom proberen om de belangenvan de Surinamers dit jaar opnieuw op de kaart te zetten.

Opkomen voorbelangen kan ook via de gemeenteraad. "Eigenlijk zou er weer een actieop touw gezet moeten worden”, zegt Joan Buitendorp. Ze doelt op hetfeit dat de afgelopen jaren minder raadszetels door Surinamers wordenbezet. Een verklaring valt volgens Buitendorp te vinden in de trainingdie nodig is om aan een gemeenteraad deel te nemen, maar ook isvoorlichting nodig om kandidaten te werven en hoe je dat doet.

Antilianen en de Arubanen hebben in juni een extra middel. Ze mogendan voor het eerst stemmen op kandidaten voor het Europees Parlement enzich ook daarvoor verkiesbaar stellen. "Met hetactief en passief kiesrecht hebben wij daar omgekeerd ook weer invloedop”, zegt Glenn Helberg, die coxc3xb6rdinerend voorzitter is van het LOM envoorzitter van de OCaN. De Arubaan Mito Croes en de Antilliaanse Nadyavan Putten zijn in ieder geval twee kandidaten.

Bron: Wereldomroep – Suriname

In het Landelijk Overleg Minderheden zijn de volgende koepels vertegenwoordigd:

  • Inspraakorgaan Chinezen (IOC),
  • Inspraakorgaan Turken (IOT),
  • Lize, overlegpartner Rijksoverheid Zuideuropese gemeenschappen,
  • Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCaN),
  • Surinaams Inspraak Orgaan (SIO),
  • Samenwerkingsverband van Marokkanen in Nederland (SMN),
  • VluchtelingenOrganisaties Nederland (VON).

Link: zie over dit onderwerp ook de columns van John Goring

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in integratie. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s