Landelijke moskeekoepels roepen op tot waardige manifestatie morgen in Den Haag

Landelijke Moskeekoepels organiseren morgen een manifestatie tegen het geweld van Israxc3xabl tegen de Palestijnse burgers in Gaza op zondag 18 januari a.s. op het Malieveld te Den Haag. De koepels verwachten enkele duizenden demonstranten. De initiatiefnemers laten in een mail weten dat "er geen begrip ofruimte voor discriminerende of opruiende daden en/ of woorden" zal zijn.Zij roepen de demonstranten op zich niet laat provoceren tot hetgebruik van geweld of discriminerende uitlatingen. Het gebruik van Israxc3xablische vlaggen en discriminerende, haatzaaiende of opruiendeteksten en leuzen, zowel mondeling als gedrukt, is niet toegestaan.

Met de manifestatie geven de initiatiefnemers naar eigen zeggen gehoor aan hun achterban die vraagt om een demonstratie tegen de verschrikkelijkheden aldaar. Zij willen hun steun uiten aan het Palestijnse volk in deze donkere tijden en tot vrede en het waarborgen van de universele mensenrechten oproepen. Tevens wordt de Nederlandse overheid gevraagd om een heldere en rechtvaardige stelling ten aanzien van het buitenproportionele geweld van Israxc3xabl te nemen. In een brief laten ze weten: ‘Wij roepen op tot vrede, overal, waar ook ter wereld. Wij zijn allen burgers en mogen onze ogen niet sluiten voor onrecht, overal, waar ook ter wereld.’

De manifestatie zal van 14.00-16.00 uur wordt op het Malieveld te Den Haag plaats vinden.

Toespraken zullen verzorgd worden door o.a. de deelnemende Turkse, Marokkaanse en Surinaamse moskeekoepels en de Internationale Socialisten. Tevens zal er een moment van 2 minuten stilte zijn met daarom heen gebeden van verschillende islamitische gebedsvoorgangers. Muzikale intermezzo’s worden verzorgd door het kinderkoor Al Wahda en islamitische moskeekoren.

Initiatiefnemers zijn:
Milli Gorus Nederland, Beraad Haagsche Marokkaanse Moskeexc3xabn en Organisaties, Nederlandse Islamitische Federatie en World Islamic Mission. Moskeekoepels zoals de Unie van Marokkaanse Moskeexc3xabn Nederland en organisaties zoals het Nederlandse Palestina Komitee ondersteunen ook deze demonstratie en zullen hun achterbannen oproepen om deel te nemen.

Pro-Israel demonstratie in Amsterdam

Tegelijkertijd zal er in Amsterdam op de Dam een manifestatie voor Israle plaats vinden. meer info hier

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in bijeenkomst/debat, palestina israel. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s