Ophef over bijeenkomsten orthodoxe islamitische predikers

In Amsterdam heeft de UvA een bijeenkomst verboden waarop zou worden gesproken door iemand van Hisb ut Tahrir en mannen en vrouwen niet naast elkaar mochten zitten. In de Tweede Kamer is bezorgdheid geuit over de komst van de prediker Khalid Yaseen naar Rotterdam.

Verbod spreker Hizb ur Tahrir

AlfurqanDe Universiteit van Amsterdam (UvA) verboodgisteren een lezing van studentenvereniging Al Furqan. De lezing getiteld ‘de enige oplossing voor de ellende in gaza is de wederoprichting van de islamitische staat Al Khilafa. De lezing zou worden gegeven door Okay Pala van de Hizb ut-Tahrir.  Volgens de AIVD bestaat deze organisatie uit moslimradicalen. Verschillende verklaringen van de organisatie zijn hier te vinden op de website Expliciet.

Niet de spreker of het onderwerp van de lezing was de reden voor de UvA om over te gaan tot een verbod; dat was omdat deaanwezigen zouden worden gescheiden op basis van hun sekse.

Het bestuurvan de Islamitische studentenorganisatie vindt dit in een reactie xe2x80x98discriminatoirxe2x80x99. Op de sitevan de studentenvereniging staat:

xe2x80x98Deop islamitische grondslag geschoeide vereniging wil zowel mannen alsvrouwen betrekken bij haar activiteiten. Tijdens de activiteiten zittenmannen en vrouwen in dezelfde ruimte maar niet door of naast elkaar.Dat is een islamitisch gebod waaraan de individuele bestuursleden zichgebonden voelen. Bovendien wordt dit gebod door de doelgroeponderschreven; zij komen dan ook massaal af op de door Al Furqangeorganiseerde lezingen. Het feit dat mannen en vrouwen niet door ennaast elkaar zitten noch wensen te zitten, heeft niets te maken metvrouwenemancipatie of een gebrek daaraan.’

en

‘Het gevolg van de afgelasting is datAl Furqan wordt belemmerd in het juist uitoefenen van haar recht opvereniging en vrije meningsuiting. Juist een universiteit zou eenvrijplaats moeten zijn voor intellectueel debat en zou ook de opreligieuze grondslag geschoeide verenigingen de ruimte moeten biedendaarvoor. Die ruimte is Al Furqan nu ontnomen. Om die reden meent hetbestuur dat er sprake is van indirecte discriminatie op grond vangodsdienst.xe2x80x99

Vragen bij komst Khalid Yasin

 

               

FlayerkhalidyasinDe Tweede Kamerfracties van het CDA, de PvdA en de PVV hebben grotemoeite met de komst van de Amerikaanse moslimprediker Khalid Yaseen (of Yasin), die volgende week tweetoespraken in Nederland houdt. Yaseen verklaarde onder eerder dat een moslim geen ongelovige vrienden hoort te hebben. Ook draagt hij uit dat homo’s de doodstraf zouden moeten krijgen. De regeringspartijen maken zich zorgen over de inhoud van de boodschap van Yasin. De PVV liet eerder weten dat de radicale moslim een ‘terrorist en een kwaadaardige man’is. Nederland zou Yasin de toegang moeten weigeren.

 Yasin spreektvolgende week onder meer in een gebouw van de Rotterdamse IslamitischeUniversiteit. Die universiteit zegt in een reactie volgens het AD slechts de zaal te hebben verhuurd.

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in islam, vrijheid van meningsuiting. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s