Marokkanen voelen zich verbonden met Palestina. Waarom?

Gazademo_den_haag_022Marokkaanse jongeren voelen zich in deze tijden sterker verbonden met leeftijdgenoten in Gaza dan met jongeren in een willekeurige plaats in Nederland, bijvoorbeeld Venlo in Limburg. Trouw, de Limburger, de Volkskrant en het NRC gingen op zoek naar de oorzakenvan de verbondenheid met de Palestijnen. Is het cultuur, de taal, hetgeloof, of is het omdat ze het gevoel van onderdrukking delen? Enkelequotes.

Ook Volkskrantcolumnist en medewerker van de Wiardi Beckmanstichting Rene Couperus vraagt zich af waarom Marokkaans-Nederlandse pubers zich "volledig identificeren met de kindsoldaten uit de Gazastrook. Hoezoeigenlijk? Wordt Utrechts Kanaleneiland met mortieren bestookt? IsAmsterdam-West met tanks omsingeld? Hoe komt men er in vredesnaam bijeen aanval op de fundamentalistisch-terroristische Hamasbeweging gelijkte stellen met een aanval op alle moslims waar ook ter wereld? Van debestrijding van die groteske denkfout hangt nogal wat af, waar het omeen prettige verstandhouding tussen moslims en niet-moslims gaat."

Uit Trouw
Taoufik Ben Yahia, projectmedewerker van het Amsterdamse jongerencentrum Argan: xe2x80x9eHet gaat om een culturele en taalkundige verbondenheid met het onderdrukte Palestijnse volkxe2x80x9d (..) xe2x80x9ePalestijnen zijn in uiterlijk ook nauwelijks van Marokkanen te onderscheiden. Daarom voelen de jongeren zich met hen verbonden.xe2x80x9d

Khalid Mahdaoui, oprichter Marokko.nl, denkt dat cultuur of taal helemaal niet zoxe2x80x99n grote rol spelen.  xe2x80x9eMarokkanen zijn geen Arabieren, Palestijnen wel. Dat het om een islamitisch volk gaat, speelt een grotere rol. Maar uiteindelijk gaat het om een conflict dat al veel te lang speelt en waar de internationale gemeenschap nog altijd geen oplossing voor heeft gevondenxe2x80x9d. (..) xe2x80x9eDe jongeren zijn boos om de onverschilligheid die de Nederlandse overheid tentoonspreidt en dat het geweld in Gaza niet wordt afgekeurd.xe2x80x9d

Yassmine Elksaihi, voorzitter van de Poldermoskee: xe2x80x9eMarokko is decennialang onderdrukt geweest door de Fransen, dus dat gevoel van bezetting delen veel Marokkanen met de Palestijnen. Daarbij is Jeruzalem xc3xa9xc3xa9n van de heiligste plekken op de wereld voor moslims en dat er daar dichtbij zoxe2x80x99n vreselijk conflict speelt, grijpt ons aan.xe2x80x9d (…)  xe2x80x9eOok onder de Turken is veel solidariteit met de burgers in Gaza. Omdat de Marokkaanse jongeren meer heisa schoppen, zien de media de anderen nietxe2x80x9d, benadrukt Elksaihi. xe2x80x9eTurken hebben wel degelijk gedemonstreerd. Sommigen zijn zelfs naar acties van Mili Gxc3xb6rxc3xbcs in Duitsland geweest.xe2x80x9d

En lees ook de reacties op het artikel.

Uit de Limburger:

De streng gelovige Roermondse Marokkaan Ali Houri (29) heeft voorlichtingsavonden georganiseerd over wat hij ‘deafslachting van onze moslimsbroeders door de Zionisten’ noemt."Vergeet xc3xa9xc3xa9n ding niet. Israxc3xabl valt ons heilige land aan. Dit raaktalle moslims recht in het hart. Dat het journaal onze weerloze broedersen zusters dan ook nog afschildert als terroristische strijders,terwijl er op die avond tientallen onschuldige Palestijnen gedood zijn,doet pijn. Heel erg pijn. Het bevestigt het beeld van veelmoslimjongeren dat Nederland met twee maten meet." (..) "Veel moslimshebben al een waakvlam die continu brandt. Ze moesten na 11 septembervoortdurend alert zijn. Toen Theo van Gogh, xc3xa9xc3xa9n persoon maar, werdvermoord moest de hele moslimbeweging verantwoording afleggen. En nueen volk wordt uitgemoord? Je hoort er niemand over." Volgens Houri is het de plicht van iedere moslim omzijn ‘broeders’ en ‘zusters’ te helpen. "Er zullen best mensen rondlopen die het liefst daar naartoe gaan om mee te helpen in de strijd.Maar het enige wat ik nu kan is geld inzamelen voor hulpgoederen en demensen voorlichten hoe het echt zit."

Aissa Meziani, jongerenwerker enGroenLinks-raadslid in Venlo wil waarschuwen: de oorlog in Gaza lijkt misschienwel ver weg, maar de autoriteiten en welzijnswerkers in Nederlandmoeten juist nu hun ogen en oren goed open houden. "Radicaledenkbeelden worden gevoed door emoties die nu bij veel moslimjongerenopborrelen. Ik ben apetrots dat veel islamieten zo kalm en koel bleventoen Fitna uitkwam. Ik denk ook niet dat het in Limburg uit de handloopt. Maar wees er wel alert op."

Ik ben vooral boos, zegt Sadika Elmanssouri in het NRC. xe2x80x9eBoos op de Nederlandseregering die Israxc3xabl maar blijft steunen. Het doet pijn om in een landte wonen dat partij kiest voor Israxc3xabl.xe2x80x9d Haar familie komt uit Marokko.Sadika Elmanssouri is zelf in Nederland geboren. De hele dag staatAl-Jazeera aan. xe2x80x9eBij mij thuis wordt er alleen maar gepraat over dePalestijnen.xe2x80x9d Al-Jazeera is de enige zender die echt laat zien wat ergebeurt, zegt ze. Niet de Nederlandse televisie. Misschien datNederlanders daarom achter Israxc3xabl blijven staan, denkt ze. xe2x80x9eVeelNederlandse mensen weten er te weinig vanaf.xe2x80x9d

Sadik Harchaoui,directeur van het multicultureel instituut Forum: xe2x80x9eDe jongeren van nuleven in een beeldcultuur. Het aantal mails, fotoxe2x80x99s en filmpjes opinternet van ontredderde moeders op zoek naar hun kinderen enbabylijkjes, is overweldigend. Allemaal om te laten zien: xe2x80x98Het is veelerger dan jullie denkenxe2x80x99.xe2x80x9d Hoe langer het conflict duurt, hoe meerverankerd die beelden raken, denkt Harchaoui. Maarer is nog iets, zegt Harchaoui: xe2x80x9eJongeren hebben vaak heftigeopvattingen over rechtvaardigheid. Dat hoort bij de leeftijd. De nuanceis vaak ver te zoeken. Het conflict tussen de Israxc3xablixc3xabrs en dePalestijnen leent zich bij uitstek voor heftige opvattingen. VoorMarokkaans-Nederlandse jongeren die het gevoel hebben dat ze eigenlijkniet gewenst zijn in Nederland, is het makkelijk zich te identificerenmet de Palestijnen.xe2x80x9d

Greta Riemersma is correspondente van de Volkskrant in Marokko en houdt een blog bij. Ze schrijft:

"…veel Marokkanen zijn geen voorstander van islamisme, van de baardmannenvan Hamas dus. Maar, zeggen ze: het heeft een reden dat Hamas rakettenop Israxc3xabl afvuurde, wat voor Israxc3xabl de aanleiding was om in te grijpen.Gaza was veranderd in een gevangenis en de Palestijnen hadden honger.Wat zou jij doen als je in een gevangenis zat en honger had? Nou, zegthet eens?"

En een dag laterschrijft ze: "De houding van de Nederlandse regering is doorgaanspro-Israxc3xabl. Zegtdat dat alle Nederlanders pro-Israel zijn? Dat is wel wat veelMarokkanen denken: alle westerlingen steunen Israxc3xabl. Maar dewerkelijkheid is genuanceerder. Hetzelfde doen wij, westerlingen, ofalthans ik gisteren in mijn weblog: Marokkanen zijn boos over wat dePalestijnen wordt aangedaan, wa
armee de conclusie voor de hand ligt datze niet meer normaal kunnen denken en de zaak eenzijdig bekijken. Datis dus niet het geval. Gisteren vertelde mij een Marokkaan wat hijop Al Jazeera had gezien. Een analyst had gezegd dat Saoedi-Arabixc3xab enEgypte helemaal niet zitten te wachten op een sterk Hamas, omdat zo’nbeweging de extreme islam in hun eigen land alleen maar kanaanwakkeren. Een sterke Moslimbroederschap in Egypte of een sterke AlQaida in Saoedi-Arabixc3xab betekent een bedreiging voor de positie van deleiders."

Op de site van de Nederlandse berberorganisatie Tawizaworden de volgende citaten uit het blad Telquel aangehaald: xe2x80x9cHet isverschrikkelijk om iedere keer te horen dat Marokko deel uitmaakt vande Arabische wereldxe2x80x9d (..) xe2x80x9cDetoespraken van Jamal Abd Annaser om van Marokko een Arabisch land temaken stellen tegenwoordig niets meer voor, omdat deze uitspraken instrijd zijn met de enige identiteit van Marokko en dat is de Amazighidentiteitxe2x80x9d (..) xe2x80x9cArabische regimes in Noord Afrika willen dat wePalestijnen en Irakezen gaan steunen omdat ze onze Arabische broederszijn. Arabieren zijn onze broeders niet. Het enige wat ons met deArabieren verbindt is de mensheid. Palestijnse zaak is geen zaak vanMarokko zoals veel Partijen beweren. "

meer artikelen in het dossier Palestina-Israel.

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in palestina israel. Bookmark the permalink.

3 Responses to Marokkanen voelen zich verbonden met Palestina. Waarom?

 1. Rahma Ben Abdelouahab says:

  Ik ben sinds de laatste ramadan ex moslim geworden, dat mag de laatste tijd door de koning van Marokko maar ik vind dat onze premier wat de palestijnse kwestie wilt dat Nederland( NL) een nazistische land wordt

 2. annabeth says:

  @ Rahma Ben Abdelouahab

  “Ik ben sinds de laatste ramadan ex moslim geworden, dat mag de laatste tijd door de koning van Marokko”.

  Gefeliciteerd. Mag je blij zijn met: ‘ik heb toestemming van mijn koning geen moslim te mogen zijn’.

  Hahaha! Kolder toch!’ik ben geen lijfeigene van de koning van Marokko meer’.

  Wat betreft de demonstraties tegen Israxc3xabl ‘bloedbroeders’= eng; en waaruit blijkt dat moslims geen Nederlanders zijn zoals andere Nederlanders en dat over de eeuwen heen andere immigranten – en waarom Nederlanders moslims niet kunnen vertrouwen.

  Moslims zijn niet eerlijk met zichzelf want moslims slachten moslims af bij de duizenden; Saddam een aantal miljoen; in Iran slachten de mullahs/Ammajinnidad moslims af; the Taliban dynamiteren ‘vrouwen en kinderen’ op markten, in moskeexc3xabn….in Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Irak …
  300.000 ‘onschuldige mensen’ AFGESLACHT, en vrouwen verkracht door moslims in Darfur

  De lijst van moslim tegen moslim geweld is veel langer maar nog NOOIT (!) hebben moslims tegen moslimgeweld gedemonstreerd maar zo gauw als het Israel betreft weten moslims wel hoe te demonstreren.

  Moslims prediken Apartheid ook in Nederland; en wie apartheid predikt mag Apartheid verwachten.

  Ik raad moslims aan naar de thuislanden terug te keren want alleen zij verstoren en regelmatig de Nederlandse samenleving = kan niet goed gaan op den duur.

 3. Milinda says:

  Ik heb nooit een moslim over Dafur gehoord, helaas.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s