De nieuwe integratiekoers van de PvdA

PvdaEen paar weken geleden werd Ella Vogelaar opvrij oncharmante wijze uitgeleide gedaan als minister van Wonen, Werkenen Integratie, naar verluidt omdat ze zo slecht communiceerde. Nu liethaar presentatie inderdaad te wensen over, maar het blijft een watmagere reden. Er lijkt vooral een verschuiving in deintegratiestandpunten van de PvdA gaande.

Een interview in De Volkskrant met PvdA-voorzitter Lilianne Ploumenbevestigt dat. Ze rakelt namelijk de kwestie van de dubbele paspoortennog maar eens op:

xe2x80x9cLoyaliteit heeft voor mij niets met nationaliteit te maken. Maar degreep van herkomstlanden moet verdwijnen. Om Nederlander te worden moetje je oude nationaliteit in principe opgeven.xe2x80x9d

Met de laatste zin toont ze zelf aan dat ze de eerste niet meent.Dat is leuk voor Aboutaleb en Albayrak. Met terugwerkende krachtkrijgen ze nog een trap van de partijvoorzitter, nadat bij de start vanhet kabinet Wilders en even later Marijnissen al loyaliteit ennationaliteit aan elkaar verbonden. Ook de PvdA sluit zich hiermee aanbij het koor van provincialen, dat in een wereldomspannende samenlevingeen klein hoekje van prikkeldraad probeert te voorzien.

Juist door te stellen dat je geen Nederlander kunt worden met nogeen andere nationaliteit xe2x80x9cvanwege de greep van herkomstlandenxe2x80x9d, zeg jedat mensen – al dan niet vrijwillig – minder loyaal zijn wanneer ze eentweede nationaliteit hebben.

De andere kant wordt door Ploumen ook genoemd. Of toch niet?

xe2x80x9cEr is ook een ander verhaal. Kinderen van Turkse of Marokkaanseouders, die in Nederland zijn geboren, worden de laatste jaren opeensweggezet als allochtoon. Migranten die hier al jaren wonen, hebben deindruk dat ze meer dan ooit worden afgerekend op hun achternaam,huidskleur, afkomst of geloof.xe2x80x9d

Of nationaliteit, hxc3xa8 mevrouw Ploumen? Bovendien werd Vogelaar medeafgerekend op het afwijzen van een registratie van Antillianen. Hmm,Antillianen, dat zijn toch Nederlanders? Nou, mevrouw Ploumen rekent zenog maar eens af op hun afkomst. Werd die Marokkaan vroeger niet opzijn naam afgerekend? Dan was dat hooguit omdat heel Nederland deedalsof xe2x80x98gastarbeidersxe2x80x99 allemaal weer terug zouden gaan naar hun land vanherkomst. We vonden het allemaal prima als ze hun eigen buurt enverenigingen hadden.

Dat het nu van auw gaat, heeft alles te maken met de realisatie datde samenleving definitief verandert. Maar door rare symboolpolitiek alsde dubbele nationaliteit blijf je mensen afrekenen op kleur,nationaliteit of achternaam, in plaats van op hun daden. Ja, er zijnproblemen met Marokkanen en Antillianen. Daar mag je niet voorweglopen. Maar daarmee is het nog niet waar dat de Marokkanen en de Antillianenvoor problemen zorgen. Laat staat dat zoxe2x80x99n tweede paspoort oorzaak isvan welk integratieprobleem in de samenleving dan ook.

Zeker, Marokko is een land dat onaanvaardbaar veel invloed probeertuit te oefenen op in Nederland woonachtige Marokkanen. Maar behalve datje daar Marokko op moet aanspreken en niet de hier woonachtigeMarokkanen of Nederlanders met ook een Marokkaans paspoort, is nu netMarokko een land dat het opgeven van de nationaliteit niet toestaat.

Maar de grondvraag is veel simpeler: waarom kan in de Haagseblikvernauwing iemand niet gewoon een volwaardig burger met grote ofkleine bijdragen in de samenleving zijn en tegelijkertijd trots zijn ophet Nederlanderschap xc3xa9n zijn afkomst? Met rare uitspraken als dezewordt weer iedereen met een tweede paspoort neergezet als iemand die jetoch niet xc3xa9cht kunt vertrouwen.   

Wilders mag wel oppassen: als dat zo doorgaat wordt zijn clubje nog een middenpartijxe2x80xa6

Deze tekst is geschreven door Eric, blogger op Sargasso.nl en is eerder verschenen op log.komma,net en Sargasso.

De integratieresolutie van de PvdA kunt u hier lezen.

Meer reacties op de integratienota van Ploumen:

De PvdA is nog lang niet klaar met het integratiedebat (Carel Brandel)
Ploumen flirt met de PVV (Sabra Dahhan)
Wilders: Albayrak moet nu Turkse nationaliteit opgeven
Hoera, de PvdA is extreemrechts geworden(Afshin Ellian)

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in opinie. Bookmark the permalink.

1 Response to De nieuwe integratiekoers van de PvdA

  1. van Kaas says:

    Om de zaken nog wat ingewikkelder te maken is nu de Marokkaanse staatssecretaris voor buitenlandse zaken, Ahmed Lekhrif, ontslagen omdat hij het Spaans staatsburgerschap heeft aangenomen. Daar hebben mensen die zijn geboren in de Spaanse Sahara, zoals Ahmed Lekhrif, namelijk nog steeds recht op. En dat dubbele paspoort kxc3¡n xc3xa9cht nxc3xadet voor overheidsdienaren van de Sultan, zo blijkt nu Spanje hem dat paspoort heeft aangeboden…

    Het kan ook zijn dat het een excuus is om de man te ontslaan zonder toe te geven dat het is omdat hij verantwoordelijk wordt gehouden voor het verschijnen van het schadelijke mensenrechtenrapport van de HRW over Marokko en West Sahara.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s