PvdA-voorzitter: tolerantie heeft integratie geremd

Tolerantieheeft de integratie van migranten in Nederland geen goed gedaan. DePvdA heeft geleerd en kiest in het vervolg voor de confrontatie:nieuwkomers moeten zonder voorbehoud kiezen voor de Nederlandsesamenleving. De overheid bewaakt de rechtsstaat, pakt misstanden aan enschept kansen.

Dat schrijft PvdA-voorzitter Lilianne Ploumen inde nieuwe   Integratienota (pdf) van de PvdA , Verdeeld verleden, gedeeldetoekomst. Het congres stemt er in maart over. ‘De fout die we nooitmeer mogen maken, is het inslikken van kritiek op culturen of religiesomwille van de tolerantie.’

Volgens de partijvoorzitter isintegratie in de eerste plaats een opgave voor burgers onderling. ‘Hetlukt niet met een Postbus 51-spot.’ De overheid heeft twee taken:enerzijds het bewaken van de rechtsstaat – waaronder een effectiefveiligheidsbeleid en compromisloze verdediging van het vrije debat.

Anderzijdsverheffing en emancipatie. Hoogwaardig onderwijs, goede jeugdzorg enactiverend arbeidsmarktbeleid zijn een vereiste. En: ‘Wij spreken allenNederlands, kennen de elementaire omgangsvormen en de democratischerechtsstaat.’

Om lokale politici een handvat te bieden bijactuele problemen (boerka, handen schudden), schetst Ploumen in de Volkskrant driekeuzen: normeren, confronteren of tolereren. Bij voorvallen alseerwraak en vrouwenbesnijdenis is het duidelijk: normeren en aanpakken. Bij ‘zachtere’ waarden als de scheiding van kerk en staat of degelijkheid van man en vrouw, is confrontatie op zijn plaats: benoemenen bespreken. Hoofddoekjes in de klas en moskeexc3xabn met een opvallendearchitectuur vallen onder het kopje: tolereren.

Ploumen wilgraag in debat met boerkadragers. De vrijheid van meningsuiting staatvoor haar buiten kijf: ‘Krenken mag, geloof bekritiseren ook.’ Bron: Volkskrant

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in integratie, opinie, Politiek. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s