De slachtoffers van Fort Nederland

Sinds de eeuwwisseling zijn 77 vluchtelingen het slachtoffer geworden van het Nederlandse vluchtelingenbeleid. Ze zijn "verdwenen en waarschijnlijk dood, of met zekerheid dood door een beleid dat mensen het leven onmogelijk maakt." Dat wordt beweerd op de op de website Fort Nederland; lijst van slachtoffers. Op deze site zijn de namen en verhalen van deze mensen te lezen.

Ook staan er links naar Europese dodenlijsten:

PDF download: European death list
Weblist: Immigrants dead at the frontiers of Europe

Doodsoorzaak: zelfmoord, een onderzoek naar zelfmoord onder asielzoekers
Actual list of death, de Europese dodenlijst
On line boek: Mishandeling in de grensgevangenis; hierin worden ook sterfgevallen vermeld.
On line book: Ill-treatment in a dutch deportation-prison; in this book, deaths are also mentioned.

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in vluchtelingen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s