Jeugdinitiatieven, iedereen doet mee

Omslag_folder_jeugdinitiatievenPRIMO nh en ACB Kenniscentrum hebben in 2008 verschillendejeugdinitiatieven in de Provincie Noord-Holland en de stad Amsterdam inkaart gebracht. Deze inventarisatie brengt twee interessantepublicaties voort voor ondersteuners van jeugdinitiatieven.

Jeugdinitiatievenzijn een vorm van jeugdparticipatie. Het zijn activiteiten of projectenwaarbij de betrokkenheid van jongeren zelf groot is. Jeugdparticipatiestaat hoog in het vaandel bij zowel PRIMO nh als ACB Kenniscentrum.Onder het motto xe2x80x98 Iedereen doet meexe2x80x99, stimuleren deze organisatiesjeugdparticipatie en leveren een bijdrage aan goede methodieken omparticipatie van de jeugd tot een succes te maken. Ook de ProvincieNoord-Holland vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren betrokkenworden bij zaken die voor hen van belang zijn.

Praktische informatie
Detwee publicaties over jeugdinitiatieven geven gemeenten enberoepskrachten die met en voor jeugd werken praktische informatie overhet begeleiden van jeugdinitiatieven. Hoe kunnen jeugdinitiatievengestimuleerd worden? Wat hebben jongeren nodig om hun ideexc3xabn te latenslagen? PRIMO nh en ACB voerden gesprekken met actieve jongeren enondersteuners van jeugdinitiatieven uit de praktijk.

Folder Jeugdinitiatieven
Dezefolder geeft een kort overzicht van de belangrijkste uitkomsten van onsonderzoek naar jeugdinitiatieven en zet tips en valkuilen op eenrijtje. Twee vragen staan centraal:

  • Welke ondersteuning hebben jongeren nodig?
  • Hoe stimuleer je jeugdinitiatieven vanuit het jongerenwerk of de gemeente?

De folder Jeugdinitiatieven is te downloaden onderaan deze pagina of te bestellen bij het PRIMO Servicepunt via servicepunt@primo-nh.nl of 0299 418 700.

Rapport Jeugdinitiatieven: Iedereen doet mee
Ditrapport doet uitgebreid verslag van een onderzoek naarjeugdinitiatieven in Noord-Holland en Amsterdam. U krijgt eenbeschrijving van de initiatieven en een analyse van de gesprekken diewij voerden met actieve jongeren en ondersteuners vanjeugdinitiatieven. De volgende vragen worden beantwoord:

  • Welke jeugdinitiatieven zijn er?
  • Wat hebben jongeren nodig om hun initiatief te laten slagen?
  • Welke ondersteuning krijgen en willen jongeren bij hun initiatief?
  • Wat levert meedoen aan een initiatief de jongeren zelf op?
  • Hoe stimuleer je jeugdinitiatieven als beroepskracht die met jongeren werkt en als gemeente?

Het rapport Jeugdinitiatieven: Iedereen doet mee, is te downloaden onderaan deze pagina.

Meer informatie?
Meer informatie over jeugdparticipatie vind je in het Dossier Jeugdparticipatie.

   

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in jongeren. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s