Plan voor 'Marokkaanse' buurt in Rotterdam

RiadAbderrahman Hassani Idrissi en AbdelSalhi zouden graag een wijkje vol met Marokkaanse riads inRotterdam willen bouwen. ‘Riads’ zijn Marokkaansewoningen met een patio met zuilen, arcades en op het dak tuinen enterrassen. ‘De buitenkant wordt sober, de binnenkant decoratief,’ zegtHassani. Over ‘acht xc3¡ tien’ jaar zou het zover moeten zijn, dan zouhet project Le Riad moeten worden opgeleverd. Niet alleen de nieuweMarokkaanse middenklasse maar ook autochtone Rotterdammers zoudeninteresse hebben in zo’n mediterrane buurt.

Voor de ontwikkeling van het project spreken de initiatiefnemers metHumanitas, dat al interesse heeft getoond. Mogelijk kan Le Riad wordeningepast in een groter nieuwbouwproject van de welzijns-, zorg- enwooninstelling. Ook woningcorporatie Woonbron kijkt met interesse naarde plannen.

 De Rotterdamse politiek benadrukt op verschillende toonhoogte dater geen ‘Marokkaanse enclave’ moet ontstaan. Henk Sonneveld vanLeefbaar Rotterdam zit ‘absoluut niet te wachten’ op een buurt volriads als die in de eerste plaats aantrekkelijk zullen zijn voorMarokkanen. ‘Bij een bejaardenhuis voor een bevolkingsgroep kan ik menog wat voorstellen, maar verder moet je niet voor een speciale groepbouwen,’ zegt Sonneveld. De PvdA, waarvoor Abdel Salhi deelraadslid is,heeft volgens raadslid Metin xc3x87elik juist een ‘warm hart’ voormulticulturele architectuur. Toch zou ook xc3x87elik het project als misluktbeschouwen als het enkel zou worden bewoond door Rotterdammers metmediterrane achtergrond.

Lees verder in Binnenlands Bestuur

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in Diversen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s