Hulpmix voor allochtone jongeren

HulpmixHulpmix.nl, een hulpsite voor Nederlandse jongeren met een andereculturele achtergrond, viert deze week zijn eenjarig bestaan. In heteerste jaar werden via de site ruim duizend gesprekken gevoerd metjongeren van voornamelijk Marokkaanse, Turkse, Surinaamse ofAntilliaanse komaf.

De meest voorkomende onderwerpen waren liefdesproblemen, onzekerheid, depressiviteit en ruzie.

Multiculturelejongeren kloppen met psychische of sociale problemen niet snel aan bijreguliere hulpverleningsinstanties. Omdat de groep wel vaak zeer actiefis op internet, sloegen vorig jaar vijf instellingen uit de jeugdzorgen geestelijke gezondheidszorg de handen ineen. Op hulpmix.nl kunnenjongeren online en anoniem hun verhaal kwijt en krijgen ze hulp vanprofessionals. Bron: Noordhollands Dagblad

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in gezondheid. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s