Allochtone jongeren: Sint is cool

SintSinterklaas is cool. En ook Zwarte Piet mag blijven, vinden vier op devijf allochtone jongeren in Nederland. Zoveel blijkt uit onderzoek vanjongerensite ‘Partypeeps2000’ onder 1.500 voornamelijk allochtonejongeren. Exc3xa9nderde van de Surinaamse en Antilliaanse jongeren voeltzich ongemakkelijk als het gaat om het Sinterklaasfeest en de rol vanZwarte Piet daarbij. Maar een meerderheid wil het feest behouden.

Opmerkelijkis verder, dat Valentijnsdag uit de bus komt als belangrijkste feestdagvoor de jongeren. Dejongerensite wil met het onderzoek een signaal naar buiten brengen datde jeugd genuanceerder over feestdagen denkt dan vaak wordtgesuggereerd. Lees meer bij de Wereldomroep – Suriname

Het AD meldde eerder deze week dat Sinterklaas zich in Amsterdam laat beschermen door Marokkaanse Pieten, omdat hij anders wordt lastig gevallen door Marokkaanse jongeren. Ook was er het bericht over een dreigementom brand te stichten op een aantal scholen in Zuidoost.

Deze week ging een kritisch toneelstuk over de rol van Zwarte Piet inpremixc3xa8re in Zuidoost, met enthousiaste reacties van het Surinaamse,Antilliaanse en Afrikaanse publiek. In een opiniestuk in NRCHandelsblad stelt Anil Ramdas echter dat zulke aanvallen op deSinterklaastraditie blanke kiezers alleen maar in de armen van Verdonkdrijven. Bij de oprichting van haar partij Trots op Nederland pp 3 april lanceerde Rita Verdonk een aanval op de ‘weg-met-ons stroming’. "Ze stellen onsSinterklaasfeest ter discussie en willen overal slavernijmonumenten omons slecht af te schilderen".

Met dank aan Nieuws uit Amsterdam

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in cultuur. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s