' Marokko-Nederland: Ontoelaatbare inmenging of vruchtbare samenwerking?

ThierryNederlandse Marokkanen blijven in de greep van Marokko, wat een ontoelaatbare belemmering vormt voor hun integratie, betoogt Thierry Baudet in de Volkskrant. Hieronder zijn artikel.

Marokko begrijpt niet goed wat het betekent als je burgers je land verlaten. Neem de Marokkaanse ambassadeur in Nederland, over wie iemand mij vertelde op mijn reis met minister Verhagen van Buitenlandse Zaken naar Marokko. Hij had gezegd trots te zijn de Nederlanders van Marokkaanse afkomst te vertegenwoordigen.

Maar die vertegenwoordigt de Marokkaanse ambassadeur helemaal niet! Het is illustratief voor het Marokkaanse beleid van xe2x80x98integratie prima, assimilatie neexe2x80x99, zoals de Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken Fassi Fihri zei (NRC, 25 november). Meedoen in het land waar je naartoe bent gegaan, maar in je hart Marokkaan blijven. Voor eeuwig, want de Marokkaanse nationaliteit is onvervreemdbaar en wordt doorgegeven aan je kinderen.

Behoud van het Marokkaanse staatsburgerschap stelt Marokko in staat juridisch greep te houden op zijn emigranten. In theorie kan de Marokkaanse staat zijn burgers terugroepen voor dienstplicht en jurisdictie claimen voor in Nederland begane overtredingen van het Marokkaanse strafrecht (bijvoorbeeld het bekritiseren van de Marokkaanse koning, maar ook abortus, homoseksualiteit, geloofsafval).

Ook worden naar Nederlands recht voltrokken echtscheidingen tussen Marokkaanse Nederlanders maar zeer moeizaam door Marokko erkend en blijf je dus getrouwd voor de Marokkaanse staat (waardoor gijzeling en kindontvoering mogelijk worden).
Ook al is het juridisch onmogelijk los te komen van de Marokkaanse nationaliteit, je kunt je er in de praktijk van bevrijden door je niet in te schrijven op het Marokkaans consulaat en geen Marokkaans paspoort aan te vragen. Daarmee word je xe2x80x98onzichtbaarxe2x80x99 voor de Marokkaanse staat, en ontsnap je dus aan zijn rechtsmacht.

De gevolgen hiervan zijn echter groot. Ga je terug naar Marokko, dan word je urenlang vernederd bij de douane. Moussa Aynan, Haarlems gemeenteraadslid voor de PvdA, overkwam het deze zomer.
xe2x80x98Wie denk je wel niet dat je bent?xe2x80x99, werd hem toegebeten.
xe2x80x98Geen Marokkaans paspoort aangevraagd? Landverrader!xe2x80x99

Bovendien zijn er enorme juridische consequenties verbonden aan het defacto opgeven van de Marokkaanse nationaliteit. Zo is het praktischonmogelijk om dan nog uit Marokko te erven (je bestaat immers niet voorde Marokkaanse staat), maar ook om grondgebied te verwerven,eigendomsrecht over onroerend goed uit te oefenen en er te wordenbegraven. Allemaal namelijk voorbehouden aan Marokkaanse staatsburgers.

Wie bereid is deze zaken voor lief te nemen en de integratie inNederland wil voltooien door geen Marokkaanse nationaliteit meer aanzijn kind mee te geven, wordt echter ook door de Nederlandseburgerlijke stand tegengewerkt. Op het gemeentehuis ligt een lijst metdoor Marokko erkende namen, zoals Mohammed, Ahmed en Ali, en deambtenaar van de burgerlijke stand waarschuwt dat grote moeilijkhedenmet de Marokkaanse overheid kunnen ontstaan wanneer je je kindonverhoopt Kees zou noemen.

Ook houdt de Marokkaanse overheid via andere kanalen greep op haarex-burgers. Zo is het onmogelijk om vanuit Marokko grote geldbedragenover te maken naar Nederland: de Marokkaanse overheid blokkeert dietransacties, waardoor Nederlandse erfgenamen van Marokkanen weer terugmoeten naar Marokko en dat geld daar moeten uitgeven. Marokko heeftnaar aanleiding van kritiek van minister Verhagen hierop slechtsaangekondigd dat dit beleid in de toekomst xe2x80x98richting openheidxe2x80x99 zal gaan(Reformatorisch Dagblad, 24 november). Andersom is geen probleem:geldzendingen vanuit Europa zijn de belangrijkste inkomstenbron vanMarokko.

Bovendien worden Marokkaanse Nederlanders die belangrijke functiesbekleden, aangesproken door de geheime dienst van Marokko, aldusklokkenluider Fouad el Haji (Binnenland, 17 september). El Haji werdbenaderd om zitting te nemen in de Raad van de Marokkaanse gemeenschapin het buitenland. xe2x80x98Als je dit doet, kreeg ik te horen, hoef je jenooit meer zorgen te maken over je carrixc3xa8re. Voorwaarde was wel dat ikme niet al te kritisch zou uitlaten over Marokkoxe2x80x99 (NRC, 29 november).

Het integratieprobleem werd onlangs door Frits Bolkestein xe2x80x98het grootsteprobleem van Nederlandxe2x80x99 genoemd, en we kunnen pogingen van Marokko omdie integratie te belemmeren niet gebruiken. Er is geen enkel bezwaartegen een culturele band met een land van herkomst. Maar Marokkaansestaatsbemoeienis met nieuwe Nederlanders en belemmering van hunintegratie dient achterwege te blijven xe2x80″ ook en vooral ter beschermingvan hun rechten.

Thierry Baudet werkt aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden. Hijmaakte deel uit van de xe2x80x98jonge professionalsxe2x80x99 die minister Verhagenvorige week vergezelden bij zijn bezoek aan Marokko en Algerije. Dit artikel verscheen eerder in de Volkskrant en is met toestemming van Thierry Baudet ook op het Allochtonenweblog geplaatst.

Veel meer artikelen over dit onderwerp in het dossier marokko

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in marokko, opinie. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s