Nederlanders niet minder tolerant

De Nederlandse bevolking is sinds 1999 niet minder tolerant geworden enook het onderling vertrouwen is gelijk gebleven. Dat blijkt uit deeerste resultaten van de European Values Study,een langlopend wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit vanTilburg naar waarden in Europa.

De European Values Study volgtsinds 1981 de ontwikkeling van waarden in Europa. Om de negen jaarworden burgers in Europese landen uitgebreid gexc3xafnterviewd. De laatste meting van EVS dateert van voor deperiode van Pim Fortuyn. ,,Sindsdien wordt vaak gesteld dat deNederlandse maatschappij is verhard, maar ik zie die trend niet”,stelt Paul de Graaf, hoogleraar sociologie aan de Universiteit vanTilburg. Het percentage Nederlanders dat mensen in het algemeenvertrouwt is in de afgelopen negen jaar gegroeid van 60 naar 63procent. In 1981 en 1990 lagen deze percentages nog lager.

In de loop van 2009 komen de data uit alle Europese landen binnen en gaan onderzoekers aan de slag met analyse en interpretatie.            

Bron: De Pers

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in discriminatie. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s