Doelgroepenbeleid is terug van weggeweest

Aan het einde van de vorige eeuw washet ‘doelgroepenbeleid’ uit. Een categorale aanpak was uit den boze, in plaats daarvan werd gesproken over ‘diversiteitsbeleid’, ‘algemeen achterstandsbeleid’ of ‘inclusief beleid’. De laatste jaren is hetdoelgroepenbeleid, mede door hardnekkige problemen onder Marokkaanse en Antilliaanse jongeren, terug van weggeweest. Dat concludeert het blad Binnenlands Bestuur in een artikel.

      

 Jeroen Dijsselbloem vande PvdA vindt dat deoverheid nauwelijks vooruitgang boekt bij sommige probleemgroepen enstelt daarom een ‘op maat gesneden aanpak’ voor. Naast Antillianen enMarokkanen gaat het onder andere om Somalixc3xabrs, Roma en Sinti.

 ‘Laten we eerlijk zijn, het doelgroepenbeleid is gewoon terug’, steltMadeleine van Toorenburg, Tweede Kamerlid voor het CDA. MetDijsselbloem vindt zij dat gemeenten waar bepaalde groepen veelvoorkomen en voor overlast zorgen, een speciale aanpak moetenontwikkelen.

En ook voor Brigitte van der Burg van de VVD zijn maatregelen gericht opspecifieke doelgroepen al langer geen taboe meer. ‘Wij zijn ergbenieuwd naar de maatregelen waar de PvdA aan denkt. Ik ben benieuwdwat de partij werkelijk gaat doen’, aldus het VVD-Kamerlid.

Bron: Binnenlands Bestuur

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in integratie. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s