Uitreiking certificaten weerbaarheid

FeminismeAllochtone vrouwen worden door reguliere wervingsacties voor weerbaarheidstrainingen moeilijk bereikt. ACB Kenniscentrum heeft daarom het project Vrouwen Worden Weerbaar opgezet. Zaterdag 6 december worden aan twaalf vrouwen de certificaten activiteitenbegeleider weerbaarheid uitgereikt. Zij hebben verschillende etnische achtergronden en komen uit heel Noord-Holland. Zij willen zich inzetten voor de weerbaarheid van andere allochtone vrouwen.

Vrouwen Worden Weerbaar

Binnen het project krijgen vier allochtone vrouwen een opleiding tot docent weerbaarheid. Eind juni 2009 hopen ze hun diploma te halen en daarna kunnen ze zelfstandig aan het werk als docent. Nog eens twaalf allochtone vrouwen hebben de training tot activiteitenbegeleider weerbaarheid gevolgd. Naast de nodige kennis over het onderwerp en de beste manieren hoe het thema bespreekbaar kan worden gemaakt, hebben de deelneemsters ook geleerd hun eigen weerbaarheid te vergroten. Daarna kunnen ze als assistent en tolk optreden tijdens de weerbaarheidcursussen. Maar ook kunnen ze voorlichting geven aan allochtone meisjes en vrouwen, bijvoorbeeld bij allochtone vrijwilligersorganisaties, vrouwencentra, kinderdagverblijven en ouder- en kindcentra.

Waarom speciaal voor allochtone vrouwen?
Vrouwen Worden Weerbaar heeft als doel om weerbaarheidstrainingen voor en door allochtone vrouwen op te zetten. Dit is nodig omdat de groep allochtone vrouwen die veel thuis zit en niet in buurthuizen of taalcentra komt, door de bestaande werving voor weerbaarheidstrainingen niet bereikt wordt. ACB Kenniscentrum weet ze wel te bereiken.

Daarnaast is er een taalbarrixc3xa8re: de reguliere trainingen worden gegeven door Nederlandstalige docenten en maatschappelijk werkers. Verbale weerbaarheid is een belangrijk onderdeel van de training en ook komen emotionele onderwerpen aan bod. Het is dan belangrijk dat je in je eigen taal kan communiceren.

Tot slot speelt ook cultuur een belangrijke rol. In Nederland is duidelijk xe2x80x98neexe2x80x99 zeggen normaal, maar in Turkije en Marokko zijn gehoorzaamheid en volgzaamheid belangrijke deugden voor vrouwen. De Nederlandse manier van benaderen sluit te weinig aan bij de leefwereld van deze vrouwen. Daarom moet de training een wat andere benadering hebben en is kennis over de achtergronden van de deelneemsters zeer belangrijk.

Voor meer informatie neemt u contact op met Djenie Badal (per e-mail of telefoon, op werkdagen: 020-627946)

Meer over eerwraak, hier:

turkse organisaties pakken eerwraak aan


About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in eerwraak. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s