Minister schrapt de Verwijsindex Antillianen

Minister EllaVogelaar van Wonen, Wijken en Integratie maakte vanmorgen bekend dat ergeen aparte verwijsindex komt voor Nederlands-Antilliaanserisicojongeren. Voor alle probleemjongeren in de Nederlandsesamenleving is een effectieve en gecoxc3xb6rdineerde aanpak doorhulpverleners nodig. Hulpverleners worden gestimuleerd om in hundossiers melding te maken van de herkomst van jongeren als dat relevantis voor de hulpverlening.

Ditzei minister Vogelaar vandaag na haar gesprek met minister president DeJongh-Elhage op de Nederlandse Antillen. Nederland laat hiermee zienoog te hebben voor de bezwaren die de Nederlandse Antillen en deAntilliaanse gemeenschap in Nederland herhaaldelijk uitte.
Omde coxc3xb6rdinatie van de hulpverlening aan risicojongeren te verbeteren,werkt minister Rouvoet van Jeugd en Gezin aan een wijziging van de Wetop de Jeugdzorg. Daarin introduceert hij de Verwijsindex Risicojongeren(VIR), een signaleringssysteem voor hulpverleners. De ministersVogelaar en Rouvoet vinden het van belang dat hulpverleners ook kennishebben van de herkomst van betrokken jongeren. Dit om zo effectiefmogelijke hulpverlening te bieden.
Daaromzal worden gestimuleerd dat hulpverleners in hun eigen dossier deherkomst van jongeren vastleggen. "Dat geldt voor alle jongeren vanAntilliaans-Nederlandse, maar ook van Marokkaans-Nederlandse afkomst",aldus minister Vogelaar. Registratie van etniciteit in de VerwijsindexRisicojongeren is daarvoor niet nodig. Als hulpverleners contact metelkaar opnemen met behulp van de VIR, omdat zij aan dezelfde jongerehulp verlenen, kan de ene hulpverlener de andere informeren over deherkomst van de betreffende jongere.
De21 zogenoemde Antillianengemeenten, die het meest met deAntilliaans-Nederlandse risicojongeren te maken hebben sluiten aan bijde proeftuin met de Verwijsindex Risicojongeren. Daaraan nemenmomenteel 41 gemeenten deel. Zes daarvan zijn Antillianengemeenten, erkomen er dus nog vijftien bij. Aansluiting bij de proef biedt demogelijkheid om in de praktijk na te gaan of de VerwijsindexRisicojongeren effectief is. De VIR is bedoeld om de hulpverleningeffectiever te maken en de betreffende jongeren een kans te bieden huntalenten te ontwikkelen.


Bron:

Kiem

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in justitie. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s