Verklaring van de Vereniging van Imams over bezoek imams aan Marokko

Marokko_mapWij van de Vereniging Imams Nederland betreuren het ten zeerste dat er grote ophef is ontstaan naar aanleiding van het bezoek van imams naar Marokko. Wij willen graag de volgende punten aanhalen en toelichten.

Zo werd er gesproken over een aantal van 40 tot 50 imams die weg geweest zijn. Dit is echter niet het geval. Het exacte aantal imams dat heeft deelgenomen aan deze conferentie vanuit Nederland bedroeg 35 imams.

Ook is het onjuist dat er moskeexc3xabn leeg zijn achter gelaten. Dit onderwerp gaat naast de imams ook het moskeebestuur aan en onze imams kennen hun verantwoordelijkheden goed. Zij zullen dan ook nooit de moskeegangers in de steek laten. De imams die aan de conferentie hebben deelgenomen hebben tijdig gezorgd voor vervanging.

Het bezoek aan Marokko vloeide voort uit een initiatief van verschillende Islamitische organisaties die zich bezig houden met religieuze zaken uit de volgende landen; Belgixc3xab, Duitsland, de Scandinavische landen en Nederland. Deze organisaties hebben ervoor gekozen deze conferentie in Marokko te houden. Dit om ervaringen met elkaar uit te wisselen zonder enige dwang van buitenaf. Het ministerie van religieuze zaken in Marokko heeft zich niet gemengd in deze conferentie, zij hebben enkel bijgedragen aan het organiseren ervan.

Het ministerie van religieuze zaken in Marokko heeft altijd verklaard dat Marokkanen die buiten Marokko leven en wonen de vrijheid en eigenheid hebben om hun religieuze zaken zelf te regelen en te organiseren zonder enige bemoeienis van wie dan ook. Het ministerie biedt echter wel haar ervaring op het gebied van het structureren van religieuze zaken aan. Hierbij kun je denken aan hoe om te gaan met radicalisme. Het ministerie staat dan ook altijd klaar voor wie hier gebruik van wenst te maken.

xc3x89xc3xa9n van onze doelen als Vereniging Imams Nederland is de imams te motiveren hun rol naar behoren te vervullen en de imam te blijven steunen zodat hij naar behoren kan functioneren in zijn werk . Dit kan alleen gewaarborgd worden door ontmoetingen met anderen te organiseren, bezoeken te brengen aan allerlei verschillende organisaties in zowel het binnen- als het buitenland en conferenties bij te wonen waarin men dezelfde doelstellingen voor ogen heeft die wij als Vereniging Imams Nederland ook hebben.

Wij zijn ons zeker bewust van het feit dat wij ons dienen te houden aan de Nederlandse wetten en er is zeker geen sprake van overtreding van deze wetten. Wij hebben in Nederland herhaaldelijk conferenties en studiedagen georganiseerd waarbij ook publieke figuren aanwezig waren. Deze conferenties en studiedagen zijn gefinancierd door bekende Nederlandse organisaties en overheidsinstanties.

Hoogachtend,

het bestuur van de VIN

Zie ook:

Imams niet onder dwang naar Marokko gereisd (de pers)

Berichtgeving in Marokkaanse pers over conferentie imams

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in ingezonden. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s