Albayrak: ik ben in vrede met mijn geweten

AlbayrakAlbayrak (PvdA) maakte inmiddels 342 keer gebruik van haarbevoegdheid een afgewezen asielzoeker txc3xb3ch toe te laten. En niet, zoalsanonieme ambtenaren vorige week aan de Tweede Kamer schreven, 3.500keer. De xe2x80x98hoofdpijnportefeuillexe2x80x99 veroorzaakt geen stress bijde staatssecretaris voor Vreemdelingenzaken. Is er een probleem? Dantreed je op en wordt het opgelost. xe2x80x98In elk dossier maak ik de maximalezoektocht naar rechtvaardigheid zelf mee.xe2x80x99

xe2x80x98Ik zie niet alle individuele schrijnende gevallen zelfxe2x80x99, zegt ze.xe2x80x98Die keuze heb ik gemaakt. Je kunt er voor kiezen om dagenlangtassenvol individuele verzoeken door te nemen. Ik heb begrepen datmevrouw Verdonk veel zelf deed. Ik laat het vooral daar waar het ookmoet liggen, bij de ambtenaren. Iedere week bespreek ik alleen een paarechte twijfelgevallen.xe2x80x99 Lees verder in De Pers.

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in vluchtelingen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s