Amsterdam viert Dag van de Dialoog

Onder het motto ‘In beweging komen’ ging maandagochtend vroeg de 6e Dag van de Dialoog in Amsterdam van start. De aftrap vormde tevens de officixc3xable start van de eerste Nationale Week van de Dialoog. Een recordaantal mensen gaat deze week met elkaar aan tafel voor een goed gesprek. In Amsterdam waren dat er vandaag zoxe2x80x99n 1500.

De sportieve aftrap werd verricht in het Amsterdamse stadhuis door wethouder Freek van Ossel en Cees van Vliet, directeur Winkelorganisatie van Albert Heijn Nederland, die aan alle dialoogtafels een dialoogpakket beschikbaar stelde. Vervolgens verzorgde Sportcity een sportieve warming-up en bood alle deelnemers een gratis dagpas aan waarmee zij ook letterlijk in beweging kunnen komen. Ook zijn er proeflessen voor de beauty-body-balance verstrekt.

Na de sportieve start gingen de deelnemers de stad in om aan te schuiven aan xc3xa9xc3xa9n van de 166 dialoogtafels die kris kras door de stad verspreid stonden bij scholen, migrantenorganisaties, bedrijven, woningcorporaties, religieuze instellingen of gewoon bij mensen thuis.

Aan de dialoogtafels werden ervaringen uitgewisseld aan de hand van het thema ‘In beweging komen’. Vragen die aan de orde kwamen waren; wat brengt jou in beweging? Wat motiveert je of maakt je misschien boos waardoor je in actie komt? Hoe zou je willen dat Amsterdam er in de toekomst uitziet? Iedereen stelde zichzelf de vraag: wat kan ik daaraan bijdragen?

Dialoog verzacht het hart
De Dag van de Dialoog is een initiatief van Art.1, de landelijke vereniging ter voorkoming en bestrijding van discriminatie, en Nieuwe Maan, adviseurs maatschappelijke vernieuwing. Het doel van de organisatoren is om de kloof tussen verschillende groepen in de samenleving te verkleinen en de onderlinge binding te versterken.

De dialoog is een gespreksvorm waarbij de gelijkwaardigheid van sprekers en het luisteren naar elkaar voorop staan. Of zoals Burgemeester Opstelten het tijdens de uitreiking van het boek over 2 jaar dialoog in Nederland zo mooi zei: "Het debat scherpt de tong, de dialoog verzacht het hart".

Nationale Week van de Dialoog
De Amsterdamse Dag van de Dialoog vormt dit jaar het begin van deeerste Nationale Week van de Dialoog die van 3 tot 9 novemberplaatsvindt in Nederland. Ruim 30 steden organiseren deze week een Dagvan de Dialoog. Aan bijna 1.000 tafels ontmoeten 8.000 mensen elkaar enspreken vrij over hun ervaringen in hun wijk of gemeente.

Initiatiefnemers Art.1 en Nieuwe Maan organiseerden de Nationale Weekvan de Dialoog met als doel de maatschappelijke waarde van de dialooglandelijk zichtbaar te maken en meer personen en organisaties teinspireren hieraan deel te nemen. Met steun van het Oranje Fonds zijntrainingen en materiaal ontwikkeld ten behoeve van de Dag van deDialoog.

Ook Albert Heijn, het Nederlandse Rode Kruis en Woningcorporatie Ymereondersteunen de landelijke  uitbreiding van de Dag van de Dialoog. Deburgemeesters Job Cohen en Ivo Opstelten en SER-voorzitter AlexanderRinnooy Kan treden op als ambassadeurs.

Platform Amsterdam Dialoog

In Amsterdam organiseert het Platform Amsterdam Dialoog de Dag voor deDialoog nu voor de 6de keer. Door het faciliteren van een ontmoeting eneen goed gesprek over gedeelde en verschillende ervaringen inAmsterdam, wil Platform Amsterdam Dialoog de nieuwsgierigheid naarelkaar stimuleren. Founding Partners: Albert Heijn – Cordaan – ING Bank- Nieuwe Maan – Politie Amsterdam-Amstelland – Rabobank Amsterdam enOmstreken xe2x80″ Randstad xe2x80″ Stadgenoot – Ymere  Mede mogelijk gemaakt door:Gemeente Amsterdam Partners: Amsterdam met hart en ziel – COC Amsterdamxe2x80″ De Balie xe2x80″ Felix Meritis – Het Nieuwe Trivium – Hogeschool INHolland- Hogeschool van Amsterdam – Instituut voor Publiek en Politiek – Kamervan Koophandel Amsterdam – Meldpunt Discriminatie Amsterdam – StedelijkJongerenwerk Amsterdam – Vrijwilligerscentrale Amsterdam.

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in ingezonden. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s