Obama, to good to be true?

JerryawNog even. De finale. Obama-McCain. Finale ook met een grote opkomst.
Die blijkt ook uit de early vote, de mogelijkheid om nu al te stemmen om de grote drukte op 4 november te ontlopen. Zoxe2x80x99n twaalf miljoen Amerikanen maakten al gebruik van de early vote mogelijkheid met een vijftig procent hogere opkomst.  De early vote , grote opkomst, mooi weer zijn in het voordeel van Obama. Alleen geregistreerde kiezers mogen stemmen.
De Democraten maken er al heel lang veel werk van de registratie van vooral zwarte Amerikanen aan de onderkant van de samenleving. Maar registratie is een, daadwerkelijk stemmen is twee… xe2x80x98Onderkantenxe2x80x99 stemmen niet. Armen stemmen niet.  Dat is onafhankelijk van kleur.

Amerika. Vier vermoorde presidenten en vier in hun ambt overleden.
In hoeverre de recent verijdelde moordaanslag op Obama politiek doorwerkt is onduidelijk. Kiezers zouden kunnen denken dat Obama in dat opzicht een kwetsbare president is en juist daarom voor ijzervreter McCain kiezen. McCain is echter niet meer een van de jongste. Als hij gaat komt Palin. Maar kiezers zien de onervaren Palin als president niet zitten, de speeches en charisma van de eigengereide Palin ten spijt.

Obamaxe2x80x99s generaal pardon voor miljoenen illegalen vooral Latinoxe2x80x99s is interessant. In economische slechte tijden zitten werkelozen en met werkeloosheid bedreigde blue color workers, arbeiders met een laag inkomen, de witte onderkant, bij schaarste aan werk niet echt te wachten op een extra concurrent.

Hoewel beide presidentskandidaten tegen het homohuwelijk zijn, zullende evangelisten hun stem eerder op McCain uitbrengen om over het issueabortus nog maar niet te spreken. In de kleine vaak dunbevolkteconservatieve plattelandsachtige staten zijn ook nog eens heel veelkiesmannen te winnen. Abortus, homo-emancipatie en het generaal pardon.Ik bedoel maar: elf losse euroxe2x80x99s zijn nog altijd meer dan een enkelbriefje van tien.

Tenslotte. De kredietcrisis is een economische crisis. Zo vertelde eenvriendin het schrijnende verhaal over een ontslagen vrouw  die in haarmantelpak bij de supermarkt staat te bedelen om haar gezin te kunnenonderhouden. Of over die ontslagen man die zijn ziektekostenpremie nietmeer kan betalen.
Na zijn ontslag stak de man zich in de schulden om de torenhoge premiete kunnen blijven betalen. Uiteindelijk moest hij het hoofd buigen. Nulopen hij, zijn vrouw en kinderen onverzekerd rond net als ruim 42miljoen andere Amerikanen.

Natuurlijk gaan deze verkiezingen over van alles en nog wat, maar meerdan ooit gaan zij over het verlangen naar echte verandering,  de aanpakvan grote sociale issues (segregatie, armoede), het crexc3xabren vaneconomische en politieke stabiliteit, de vrije markteconomie en hetinternationale imago van wereldmacht Amerika.

Na acht jaar Bush is Amerika toe aan een change. Bush is ma-te-loosimpopulair en dat straalt ook af op de Republikeinen en McCain in hetbijzonder. McCain die zegt meer verstand te hebben van militaire zakendan van economie, is zelf ook niet erg gezien is bij de Republikeinen. Vandaar zijn keuze voor Palin om de conservatieven en evangelistenbinnen zijn eigen partij tevreden te stellen. Een verdeeld Republikeinsfront dus.  Maar wint McCain dan zal er eenheid zijn inclusiefonzekerheidsfactor Palin die het absoluut moeilijk vindt om alsvice-president de tweede viool te spelen.

De winnaar van 4 november, de toekomstige president van de VerenigdeStaten zal ook bij de nu al historische economische top op 15 novemberzijn waar de wereldleiders met elkaar praten over de aanpak van decrisis.

Er is maar een man die daar aan tafel thuishoort. Het is de man metvisie, die begrijpt dat de markteconomie voor Amerikanen altijd eenheilige wolkenkrabber is, maar de onbalans ervan bespreekbaar maakt.Het is de man die Amerika weer toekomst, glans en trots geeft enoptimisme, hoop en zelfvertrouwen uitstraalt. Het is de man diewereldmacht Amerika weer respectabel en leidend zal maken bijinternationale samenwerking.
Het is de man die al heeft laten zien miljoenen mensen over de helewereld in hun hart te kunnen raken, hoop geeft en emotioneert met zijncharisma, stem en optreden. Dat is maar een man en die man is BarackObama, de viereneveertigste President van Amerika.

Jerry Straub is gemeenteraadslid van de Amsterdamse PvdA en columnist van het Allochtonenweblog

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in jerry straub. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s