Allochtone voetbalclubs zijn goed voor de integratie

VoetbalVoetbalclubs waar alleen allochtonen spelen, zijn goed voor deintegratie. Ze zijn niet alleen belangrijk voor het behoud van deidentiteit van hun leden, maar slaan ook bruggen naar andere groepen inde samenleving.
Dat is de conclusie van Sieuwpersad Ramsahai die maandag aan de Universiteit Utrecht promoveert.

Zijnconclusies stroken niet met het overheidsbeleid dat uitgaat van eenvermenging van de bevolkingsgroepen. Allochtonenmoeten zich volgens het beleid zo veel mogelijk kunnen identificeren met autochtone Nederlanders,aldus Ramsahai. ,,Eigenlijk moet je helemaal xe2x80x98witgewassenxe2x80x99 zijn om binnen deNederlandse samenleving te wordeden geaccepteerd. Dat betekent zo veel mogelijkgelijkenis in gedrag en interactie met Nederlanders. Vandaar dat ook gemengdsporten zo veel mogelijk gepromoot wordt.xe2x80x99xe2x80x99

Ramsahai vindt dat behoud vanidentiteit juist heel belangrijk is voor integratie. Leden vanallochtone voetbalclubs participeren even goed op de arbeidsmarkt alsspelers van gemengde clubs. Bovendien gaan ze goed om met hunautochtone buren en Nederlandse collega’s op het werk, schrijftRamsahai in zijn proefschrift.
Ramsahai promoveert op 3 november aan de Universiteit Utrecht op zijnproefschrift xe2x80x98Thuiswedstrijd in een vreemd land: een sociaalwetenschappelijkeanalyse van voetbal in eigen kringxe2x80x99.

Bron: ND/ Beeld: redactie Maroc.NL 

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in integratie. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s