Nieuwe Hofstadgroep vormt zich in Amsterdam

In Amsterdam vormt zich een groep radicale Marokkaanse moslims die mogelijk een gevaarvormt voor de staatsveiligheid. De groep wil in de voetsporen van deHofstadgroep treden. Het gaat om zeker negen jongeren, van 15 tot 25jaar, die afkomstig zijn uit verschillende Amsterdamse stadsdelen. Ze schuwen het geweld niet om hun gedachtegoed teverspreiden en de groep zou intern al gesprekken voeren overvoorbereidingen voor extremistische daden. Dat melden onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen in De Telegraaf.

De sociologen ontdekten de terroristen in wording bij een studienaar het verschil tussen Turkse en Marokkaanse radicale moslims. DeGroningse onderzoekers wisten tot de groep Marokkanen door te dringenen interviews te houden.

De jongeren vertelden dat ze voorwerving van nieuwe leden financieel gesteund worden door organisatiesuit het buitenland. De leiders van de groepzijn een xc3 twee hoger opgeleide Marokkaans-Nederlandse jongvolwassenendie hun studie in het hoger onderwijs niet afmaakten. Ze worden gevolgddoor een aantal schoolverlaters, die veelal gescheiden ouders hebben. Veel groepsleden hebben een strafblad.

xe2x80x9cGezien onze ervaringen met deze jongeren en de wijze waarop we metze in contact kwamen, denken we niet aan grootspraakxe2x80x9d, aldusonderzoeker R. Balgobind, die de studie verrichtte in het kader van eenmaster sociologie. De gemeente Amsterdam neemt de bevindingen serieus, vooral vanwegesterke gelijkenissen met de Hofstadgroep rond Mohammed B. ,,We gaan binnenkort in gesprek met deonderzoekers om alle bevindingen door te spreken. Zoals ook bij eerdereonderzoeken moet echter de identiteit van de moslimjongeren anoniemblijven omdat ze anders niet meer meewerken aan dergelijke studiesxe2x80x9d,aldus een ambtenaar.

Uit het onderzoek, dat werd begeleid door universitair docent HansKnol, blijkt ook dat Turken in tegenstelling tot Marokkaanse jongerenwel geloven in de kansen die de samenleving biedt.

Bron: De Telegraaf

Meer over radicaliserende jongeren in het dossier extremisme

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in extremisme. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s