Vrijspraak voor bezetters Zaanse bajesboten

Woensdag diende bij de rechtbank in Haarlem de aangehouden rechtszaak tegen 23 activisten die op 27 januari 2006 een van de Zaanse bajesboten in aanbouw bezetten. De bouw van de bajesboten werd daarmee een dag stilgelegd.

De activisten waren aangeklaagd voor erf/lokaalvredebreuk (artikel 138) en het niet tonen van ID. De rechbank verklaarde het openbaar ministerie niet ontvankelijk in de eerste aanklacht op grond van het gelijkheidsbeginsel. Het was de rechter onduidelijk waarom juist deze activisten aangeklaagd
waren. Met betrekking tot het niet tonen van ID werden de verdachten vrijgesproken. Het pleidooi van advocaat Jebbink dat verdachten zich mogen beroepen op hun zwijgrecht, overtuigde de rechter.

De bezetting van de bajesboten door Migranten Welkom deed veel stof opwaaien in Zaandam. De bouw van de twee boten was tot die tijd stilgehouden. De actievoerders bezetten de boten uit protest tegen het
detentie- en uitzetbeleid en in solidariteit met alle migranten. De aktivisten zijn blij met de uitspraak van vandaag en zeggen te blijven protesteren tegen dit onmenselijk beleid.

Tijdens de rechtszaak las een van de aktievoerders bijgevoegde verklaring voor.

Voor foto’s en een verslag van de bezetting kijk hier

________________________________________________

verklaring Migranten Welkom dd 15 oktober 2008

Op 27 januari bezetten 23 mensen een van de twee detentieboten in aanbouw in de Zaanse haven. Zo’n zestig anderen verzamelden zich bij het bouwterrein om de aktie te ondersteunen. Aan de boot hing een enorm spandoek:  ‘Migreren is geen misdaad, stop het uitzetbeleid, migranten welkom’.

Tot het moment van de actie was het door Justitie en de gemeenteZaanstad stil gehouden dat in de Zaanse haven twee boten gebouwd werdenvoor het gevangenzetten van migranten zonder papieren. Na de brand inhet onveilige uitzetcentrum op Schiphol onstond veel commotie en hetuitzetbeleid krijgt sinds die tijd veel meer de negatieve aandacht diehet verdient. Kennelijk trekt Justitie zich hier niets van aan:Justitie weigert de uitzetmachine stop te zetten en koos in Zaandamwxc3xa9xc3xa9r voor het bouwen van zo goedkoop mogelijke gevangenissen voor migranten.

De actiegroep bezette de boten in solidariteit met alle migranten. Zijmeent dat migranten en vluchtelingen in Nederland op vernederende endiscriminerende wijze behandeld worden. Het uitsluiten,  opsluiten enuitzetten van mensen is wreed en onacceptabel en schendt de rechten vanmannen, vrouwen en kinderen. Het ontnemen van de basisrechten vanmigranten zonder papieren zorgt voor een steeds groter wordendetweedeling in de Nederlandse samenleving.

Migratie is een onderdeel van het globaliseringsproces wat niet totstilstand gebracht kan of moet worden. Migranten zijn ondernemendemensen die hun land verlaten op zoek naar een betere toekomst;vluchtelingen hebben vaak geen keuze dan hun land te verlaten. Iedereenop deze wereld heeft het recht  zich waar dan ook ter wereld te begevenof te vestigen. Door het repressieve afschrikbeleid dat Nederlandvoert, wordt migratie niet gestopt maar vallen er wel meer slachtoffers. 
Migratie is van alle tijden en plaatsen. Door migranten tecriminaliseren worden de beweegredenen van migranten aan de kantgeschoven: de ongelijke verdeling van welvaart in de wereld en devoortdurende aanwezigheid van oorlog en repressie.

Het politiek klimaat in Nederland op dit moment vraagt om offensieveacties die direct ingrijpen in de uitvoering van het racistischebeleid. Wij staan dan ook nog steeds achter wat wij gedaan hebben.

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in vluchtelingen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s