'Het debat over integratie wordt teveel gexc3xafslamiseerd'

Menebhi De seculiere Marokkaanse organisatie Emcemo organiseert vanavond een debat over de Amsterdamse notitie over de scheiding van Kerk en Staat. Het Allochtonenweblog stelde een aantal vragen aan de voorzitter van Emcemo, Abdou Menebhi. In de loop van de komende week verschijnt op het Allochtonenweblog een verslag van het debat.

Waarom organiseert Emcemo als seculiere organisatie een Iftar?
Wij worden als Marokkanen allemaal als moslim aangesproken, of we nou religieus zijn of niet. Juist als seculiere organisatie willen wij deelnemen aan het maatschappelijk debat over de islam. We willen stimuleren dat verschillende geluiden gehoord worden in dat debat. Een Iftar is een mooi moment om gelovigen en ongelovigen met elkaar te laten debatteren.

Tijdens een vorige Iftar, een week geleden, organiseerde u een discussie over de interpretatie van de Koran. Vindt u dat een dergelijk debat gesubsidieerd moet worden door de overheid?
Ik vind het niet raar wanneer de overheid dat doet. Zolang een dergelijke discussie maar in alle openheid plaats vindt, voor iedereen toegankelijk is en bijdraagt aan de publieke meningsvorming.

U bent er dus ook niet op tegen wanneer een vergelijkbaar debat in een moskee zou worden gesubsidieerd waaraan een zeer orthodoxe prediker deelneemt?
Nee, discussie is goed. Juist ook met mensen met orthodoxe of radicale denkbeelden.

In hoeverre moet de overheid relaties onderhouden met moskeeorganisaties?
De overheid ontkomt er niet aan met religieuze organisaties te communiceren. Al is het maar over praktische zaken die voortkomen uit het geloof, zoals de aanvraag van een bouwvergunning. De vraag is dan hoe je die communicatie organiseert. Met wie praat je als overheid? Welke voorwaarden stel je aan een gesprekspartner? Ook vind ik het belangrijk dat de overheid vormen van achterstand, uitsluiting en polarisatie tegen gaat. Er mag meer gedaan worden aan het tegengaan van islamofobie. Daarnaast vind ik het goed wanneer de overheid het debat en bewustwording stimuleert.

Hoe beoordeelt u in dat verband met terugwerkende kracht Marhaba?
Op zich ben en was ik niet tegen een initiatief als Marhaba. Het probleem met Marhaba was alleen dat het een initiatief is geweest dat op het stadhuis is bedacht en waarvoor geen draagvlak was bij maatschappelijke organisaties die op hetzelfde terrein actief zijn. Daarnaast waren de gezichtsbepalende figuren achter Marhaba niet religieus neutraal. Ze behoorden tot bepaalde moskeeorganisaties.
Ik ben benieuwd of de gemeente Amsterdam het initiatief nog eens gaat evalueren en wat daarvan de uitkomsten zullen zijn. Ook ben ik benieuwd of er nog een vervolg aan Marhaba wordt gegeven.

En wat vindt u ervan om extra aandacht aan (de islam in het) onderwijs te besteden zoals Marcouch onlangs voorstelde?
Dat vind ik onzin. Wanneer je op openbare scholen aandacht besteedt aan een religie, moet je aandacht besteden aan alle religies.

Volgens Frank de Wolf (PvdA) vergroot extra steun aan moslimorganisaties alleen maar de achterstand van hun groepen.

Ik geloof niet dat de islam in vergelijking met andere geloven eerder tot achterstand leidt. De achterstand van de islamitische wereld is volgens mij eerder te verklaren uit de koloniale geschiedenis. Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat migrantenorganisaties juist bruggen slaan tussen de eigen gemeenschappen en de Nederlandse maatschappij en de participatie bevorderen.

De discussie over de scheiding van kerk en staat wordt vooral gevoerd door de opkomst van de islam in een seculiere samenleving. Bent u tevreden over de wijze waarop het debat in Nederland wordt gevoerd?
Ik vind dat het debat teveel gexc3xafslamiseerd wordt. We zijn primair burgers van dit land en niet primair moslims. Ik vind ook dat er teveel aandacht gaat naar religieuze organisaties. Er is te weinig aandacht voor de seculiere organisaties die bijdragen aan de participatie van migranten.

Maar er wordt dan gezegd dat u met uw seculiere organisaties veel minder mensen bereikt dan religieuze organisaties.
Dat is onzin. Natuurlijk, mensen komen niet dagelijks bij ons bidden, maar de bijeenkomsten die wij organiseren worden van oudsher goed bezocht. Wij bereiken veel Marokkanen, maar ook veel mensen uit andere bevolkingsgroepen, gelovigen en ongelovigen, mannen en vrouwen en mensen met uiteenlopende seksuele voorkeuren.

Wanneer u in Amsterdam gemeenteraadslid was, zou u dan steun geven aan de Amsterdamse notitie?
Ik denk het wel.

Emcemo organiseert in samenwerking met Argan, HTIB en ACB Kenniscentrum op vrijdag 26 september een debat over de Amsterdamse notitie over de scheiding van Kerk en Staat. Het debat start om 18.00 uur bij Argan, Overtoom 141 met een korte inleiding van Marcel Maussen politicoloog, verbonden aan het Instituut voor Migratie en Etnische Studie van de UvA. Vervolgens zal Joris Rijbroek (gemeente Amsterdam) in het kort iets vertellen over de Amsterdamse notitie. Daarna zal een debat plaats vinden onder leiding van Miep van Diggelen directeur ACB Kenniscentrum.

Deelnemers aan het debat zijn: Maurits Berger hoogleraar islam in het westen aan de Universiteit van Leiden, Abdou Menebhi (Emcemo), Nora Azarkan bestuurskundige en Marcel Maussen.

Verder zullen de volgende leden uit de Amsterdamse gemeenteraad aan het debat deelnemen: Frank de Wolf (raadslid PvdA), Judith Sargentini (fractievoorzitter GroenLinks) en Ivar Manuel (fractievoorzitter D66).

Links:

De Amsterdamse notitie kunt u hier downloaden.

Amsterdams College verwaarloost kernwaarden (Coos Huijsen)
In Amsterdam zijn kernwaarden juist in goede handen (Job Cohen)
Amsterdam schendt scheiding kerk-staat (Maurits Berger)
Amsterdamse gemeenteraad: geen steun religieuze groepen (Parool)
Benader scheiding kerk-staat pragmatisch (Lisa Arts, Ewoud Butter)
Overheidssteun aan religieuze groepen belemmert integratie (Marijke Linthorst, PvdA)

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in bijeenkomst/debat, migrantenorganisaties. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s