PVV eist openbaarheid analyse over Milli Gxc3xb6rxc3xbcs

De PVV wil dat de overheid een geheime analyse van een Regionale Inlichtingen Dienst (RID)  overde Turkse islamitische beweging Milli Gxc3xb6rxc3xbcs openbaar maakt. VolgensTweede Kamerlid Hero Brinkman van die fractie zou uit dat stuk blijken datMilli Gxc3xb6rxc3xbcs is verbonden met terroristische organisaties. Uit een brief die Ter Horst vorige week naar de Kamer stuurde lijkt de analyse niet heel veel meer te zijn dan een map met krantenknipsels.

Brinkman wil dat minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken nog dezeweek in een brief aangeeft waarom Milli Gxc3xb6rxc3xbcs volgens haar geenterroristische organisatie is. Brinkman kondigde dinsdag aan dat hijvervolgens een spoeddebat over de kwestie wil.

De politieonderzoekt momenteel hoe de analyse van de RID heeft kunnen uitlekken naarBrinkman en dagblad De Telegraaf, dat er eerder deze maand uitciteerde.

Ter Horst heeft aangegeven dat de inlichtingendienst AIVDgeen concrete aanwijzingen heeft dat Milli Gxc3xb6rxc3xbcs betrokken is bijernstige radicalisering, extremisme of terrorisme. Het Telegraafartikel is volgens haar waarschijnlijk gebaseerd op voornamelijk ‘open-bronnen -onderzoek’ van de Infodesk van de politie Amsterdam-Amstelland. Aangezien het rapport waaruit De Telegraaf citeerde bijna dezelfdeinformatie bevatte als een artikel uit diezelfde Telegraaf van een jaareerder, lijkt het alsof de RID bij het samenstellen van haar knipselmap zwaar heeft geleund op datTelegraafartikel. In haar brief aan de Tweede Kamer schrijft Ter Horst:

Ik kan u, mede namens de minister van Justitie, het volgende meedelen over de berichtgeving in De Telegraaf .

Noch de RID-en noch de AIVD hebben een rapport opgesteld met een dergelijke strekking. De Telegraaf verwijst waarschijnlijk naar een analyse uit 2007 van de Infodesk van de politie Amsterdam-Amstelland.

In september 2007 heeft de bovengenoemde Infodesk een analyse over Milli Gxc3xb6rxc3xbcxc5x9f gepresenteerd aan de AIVD en de RID Amsterdam-Amstelland. De analyse is grotendeels gebaseerd op open bronnen. Hierbij is gebruik gemaakt van een methode waarin bestuurders van Milli Gxc3xb6rxc3xbcxc5x9f via meerdere tussenstappen worden gelieerd aan organisaties die anti-democratische doeleinden nastreven. Op basis van deze analysemethode worden conclusies getrokken over vermeende relaties tussen individuen en organisaties. De AIVD beschikt echter niet over concrete aanwijzingen dat Milli Gxc3xb6rxc3xbcxc5x9f betrokken is bij ernstige radicalisering, extremisme of terrorisme. Milli Gxc3xb6rxc3xbcxc5x9f behoort tot de conservatieve, orthodoxe richting binnen de islam waarbij doelen op open, democratische en geweldloze wijze nagestreefd worden. De conclusie die de AIVD in zijn jaarverslag over 2007 trekt gaat dan ook nog steeds op. Uiteraard is de AIVD alert op ontwikkelingen die tot een ander inzicht zouden kunnen leiden.

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in extremisme, media, religie. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s