Nut en noodzaak van identificatie met Nederland

Het Surinaams Inspraak Orgaan houdt op vrijdag 5 september in Breukelen een debat over sociale integratie. De dag wordt geopend door J. Buitendorp (bestuurslid Surinaams Inspraak Orgaan). Sprekers zijn prof. dr. mr. C.J.M. Schuyt (lid van de Raad van State en hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam) en Dr. L.H. Kortram. Vanaf 15.00 uur vindt een discussie met het publiek plaats.

Uit de aankondiging: "Wanneer is de integratie van een allochtoon voltooid? Wanneer zijn Surinamers niet langer allochtoon? Het maatschappelijk debat loopt over van de kreten.
Allochtonen hebben zich te spiegelen aan de Nederlandse normen en waarden. Verwerven zij de Nederlandse nationaliteit dan vereist dat een formele ceremonie waarbij de nieuwbakken Nederlanders het volkslied uit volle borst moeten zingen. Trouw moet worden betuigd aan het nieuwe vaderland. Onbegrijpelijk vindt Wilders het daarom, dat Aboutaleb en Albayrak tot staatssecretarissen zijn benoemd, ondanks hun dubbele nationaliteit. Want dubbele nationaliteit brengt ook dubbele loyaliteit met zich mee, nietwaar?"

U kunt zich aanmelden voor het debat, voor 22 augustus, per e-mail aan: info@sioweb.nl

Voor meer informatie kijk op www.sioweb.nl

Locatie: van der Valk Hotel Breukelen, Stationsweg 91, Breukelen

Bron: wereldjournalisten

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in bijeenkomst/debat. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s