Amsterdam telt te weinig inburgeraars

Inburgeringfordummies400Het wil nog maar niet lukken met het inburgeringsbeleid. In Amsterdam hoopten ze dat vorig jaar 15.000 mensen deel zouden nemen aan eeninburgeringscursus. Het werden er slechts 5500. De Amsterdamse wethouder Asscher wil de verplichte eigen bijdrage van 270 euro schrappen.Cursisten moeten dit bedrag nu vooraf betalen en krijgen het terugwanneer ze de cursus met succes afronden. Volgens Asscher is dit eenbelemmering. "Voor veel mensen die de cursus moeten volgen, is ditbedrag zo’n twintig procent van hun maandinkomen", licht zijnwoordvoerder toe.

Ook wil Asscher dat gegadigden actiever worden benaderd. Hijheeft de stadsdelen gevraagd binnen drie weken met plannen hiertoe tekomen.

De VVD wil de eigen bijdrage nietschrappen. Volgens de partij is de eigen bijdrage een motivatie om decursus succesvol af te ronden.

Eerder dit jaar werd bekend datveel gemeenten minder cursisten konden aanleveren aan de cursusgeversdan zij hadden toegezegd. ROC’s en commercixc3xable cursusaanbieders kwamenhierdoor in financixc3xable problemen, waarbij uiteindelijk ook ministervoor Integratie Ella Vogelaar (PvdA) werd betrokken. Zij komt decursusaanbieders financieel tegemoet. Vogelaar heeft voor de zomeraangeboden een derde van de kosten op zich te nemen. Dat voorstel ligtvolgens haar woordvoerder bij de gemeenten. Die moeten na de zomerduidelijk hebben gekregen hoeveel kosten de taalaanbieders nudaadwerkelijk hebben gemaakt. Asscher voelt zich niet verantwoordelijk voor de financixc3xable problemenvan de cursusaanbieders. "Wij streven naar vijftienduizendcursusvolgers, maar in de contracten met cursusaanbieders staat nietdat wij financieel voor de gevolgen moeten opdraaien wanneer dit nietwordt gehaald. Dat is hun risico", zegt zijn woordvoerder.

Bron: De Pers

links:

Inburgeren in Amsterdam
www.inburgeren.nl
www.inburgering.net

Lees ook in Zorg en Welzijn:

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in integratie. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s