Fatwa van de dag

Tegel_2

Herinnering aan hen die integratie verwarren met assimilatie:

"U weet wel dat wie zich als goed Nederlands burger gedraagt, daarmee zijn eigen cultuur en godsdienst niet verloochent. Integendeel, zoals het vroeger heette: het ideaal was integratie met behoud van identiteit. Of nog beter geformuleerd: integratie, ook door ontplooiing van je eigen culturele en godsdienstige identiteit. Het doel van integratie is niet: Hollandse eenheidsworstjes"

Hans Dijkstal op het ISBI-symposium Nota Bene in 1995!

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in fatwa van de dag. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s