Waarom ik jaloers ben op de PvdA (judith Sargentini)

SargentiniOfftopic: terwijl de PvdA in de peilingen op een historisch dieptepunt van 16 zetels staat en de partij steeds dieper verdeeld lijkt te worden door interne ruzies, vertelde de Amsterdamse Groenlinksvoorzitter Judith Sargentini afgelopen donderdag waarom ze jaloers is op de PvdA. Hieronder de column die ze uitsprak tijdens de bijeenkomst ‘Rood-Groen danst’.

Mij is gevraagd u op te biechten waarom ik jaloers ben op de partij vande arbeid. Jaloezie is een negatieve eigenschap waar ook ik last vanheb. Sommige vormen van jaloezie durf ik makkelijk toe te geven. Zo benik jaloers op lange vrouwen, mensen met goede ogen, mensen die inKaapstad wonen, mensen die hedonistisch kunnen lanterfanten en vrouwendie elke week een nieuw jurkje kopen xe2x80″ zonder schuldgevoel! Maar jaloers op de Partij van de Arbeid? Zulk soort jaloezie wil ik eigenlijk niet toegeven

Hetheeft dan ook enorm zelf onderzoek gekost om tot de volgende deze lijstte komen. Ik heb me thuis terug getrokken, lamlendig op bed gelegen,drie wassen gedraaid, de planten water gegeven, – u kent dat wel – maarnu ben ik er klaar voor om mijn jaloezie met u te delen. Ik denk datdat ook een opluchting kan zijn. Ja zelfs therapeutisch kan werken.

Daar gaat ie:
Jullie hebben een illuster verleden. Troelstra, Henri Polak, Jacques deKadt, Koos Vorrink, Monne de Miranda, Willem Drees, Joop den Uyl,Wibaut, Andrxc3xa9 van der Louw, Ed van Thijn, Wim Kok. Ik heb jarenuniversitaire studie achter de rug over jullie. Ik heb twee rijenboeken over jullie in mijn kast staan. Ik heb maanden vakantiedoorgebracht in het Koos Vorrinkhuis in de Lage Vuursche. Oke,toegegeven, het Nivon wordt meer en meer overgenomen doorGroenLinksers, en de vakbond door de SP, maar toch. Ik was te jong voorde meiboom, maar ik ken alle drie coupletten van de Internationale uitmijn hoofd, ook al zingen ze bij GroenLinks nooit. Die geschiedenisneemt niemand jullie af.

Jullie zijn groter dan wij. Veel groter. En daarmee veel machtiger.Daar ben ik jaloers op. Maar ik troost mezelf met de gedachte dat erhard aangewerkt wordt. Door jullie. Niet door ons, want wij blijven nogsteeds klein.

Macht is xe2x80″sowieso een gegeven voor de PvdA in Amsterdam. Na devolgende verkiezingen leveren jullie heus weer wethouders. Dat geeftraadsleden de vrijheid om eens lekker tegen de eigen wethouders aan teschoppen. Wij doen dat niet. Wij willen bestuurlijk bekwaam overkomenen onze wethouders, en die van jullie, niet te veel voor de voetenlopen. Jullie zijn dus lekker Duaal. Wij niet.

Jullie hebben humor, of tenminste, sommigen van jullie: en dit ishet bewijs: Het is makkelijker om met een moslim fundamentalist over deislam te discussixc3xabren dan met een GroenLinkser over de Amsterdamseluchtkwaliteitxe2x80x99. Catchy.

Dat brengt me op het volgende: wij moeten recyclen. Alles wat wijdoen moet over honderd jaar nog sustainable zijn, en goed zijn voor dekindjes in Afrika. Wij maken het leven erg ingewikkeld. Jullie niet.

Jullie hebben voorspellende gaven. Als jullie fractievergadering opmaandagavond voorspelt wat de uitkomst van een debat zal zijn, dan isdat ook zo. Knap hoor. Ik wou dat wij dat konden.

Julliehebben Job Cohen. Daarop zijn wij echt jaloers. Die willen wij ook.Sterker nog, de eigenlijk reden dat wij in het College wilden was omlekker dicht tegen Job aan te schurken.

Jullie hebben niet alleen burgemeester Cohen, jullie hebben ook nog 14stadsdeel burgemeesters. 14! Maar daar wordt aangewerkt, zo heb ikbegrepen. Dat worden er volgende keer maximaal 10! Of is dat een beetjedom?

Hoger ambtenaren en directeuren zijn lid van jullie partij. Wij hebbenook wel enkele mollen in de gemeentelijke organisatie, maar die zijn zoverdomd netjes en komen maar moeilijk uit voor hun partijlidmaatschap.We hebben allebei last van ambtenaren zelfbestuur, maar jullie komen ertenminste eerlijk voor uit.

Jullie zitten in het kabinet. Ja, weliswaar met het CDA en deChristen Unie, maar toch. Jullie kunnen de JSF tegenhouden als julliedat willen, of de kinderopvang uitbreiden. En jullie hielden de kortingop de Wajong tegen. Wij sloegen een aanbod om eens te komen praten af.Dat was wel een beetje dom.

Jullie bestrijken zoxe2x80x99n breed spectrum. Alle gedachten zijn vrij, en vinden bij jullie een plekje.
Je hebt zoveel keuze. Sta je links in het spectrum xe2x80″ Marx heeft gelijk,en Jan Marijnissen ook, dan is er een plekje of sta je rechts in hetspectrum: xe2x80x98vrijheid is je auto overal kunnen parkerenxe2x80x99 beiden vindenhun plek bij de PvdA.

Wij hebben fractiediscipline. Jullie niet. Of vergis ik mij nou?

Jullie zorgen voor geregelde doorstroom, voor verse politici. Ja,jullie houden de uiterste houdbaarheidsdatum scherp in de gaten.

Jullie bieden carrixc3xa8reperspectief. Je kunt een commercieelcommunicatiebureau opzetten geheel steunend op opdrachten van departij. En als die stroom dan opdroogt, zeg je gewoon je lidmaatschapop, uit principe.

Toegegeven, iets waar ik niet jaloers op ben, maar wat wel valt teprijzen: jullie houden de vuile was niet binnen. Jullie maken van jehart geen moordkuil en zijn zeer transparant. Het Nederlandse volk kanmet volle teugen mee genieten van jullie interne debat.

En dan mijn laatste punt van jaloezie: jullie hebben zoxe2x80x99n leukeinteractieve website, waar iedereen zijn ei op kwijt kan. Jullie biedeneen warme plek voor een ieder die zijn vrijheid van meningsuitingactief wil beoefenen. Alleen al de uitnodiging voor dit feestje leverde52 genuanceerde reactie op.

Chapeau! Ga zo door, en laat ons van GroenLinks maar stikken van jaloezie.

Judith Sargentini, 30 mei 2008
(Column uitgesproken tijdens ‘Rood-Groen danst’, Aknathon, 30 mei 2008. En foto’s natuurlijk van Bill Crompton)

Ook geplaatst op de hyves van Judith Sargentini

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in opinie. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s