Fouad Sidali vertrekt bij SMN (ingezonden bericht)

Fouad_sidaliFouad Sidali heeft in overleg met het bestuur van het SMN met onmiddellijke ingang zijn functie van voorzitter en bestuurslid van het SMN neergelegd. Fouad Sidali gaat een andere functie vervullen. Hij wordt wethouder in het Amsterdamse stadsdeel Bos en Lommer. "Om iedere schijn van belangenverstrengeling te vermijden heb ik deze zeer moeilijke stap genomen", aldus Sidali.

Het bestuur van het SMN respecteert het besluit van dhr. Sidali, maar met pijn in het hart. Sinds zijn aanstelling als voorzitter per 1 mei 2007 heeft dhr. Sidali een belangrijke impuls gegeven aan het proces van interne vernieuwing en aan de profilering van het SMN onder haar achterban, de overheid, maatschappelijke organisaties en – niet in de laatste plaats – via de media. Onder leiding van Sidali is het SMN weer op de kaart gezet als spin in het web als het gaat om het vertegenwoordigen van de belangen van de Marokkaanse gemeenschap. "We hebben meer dan ooit de stem van de achterban laten horen. Ik geloof dat dit aardig is gelukt", aldus Sidali.

Het SMN zal de inbreng van Fouad Sidali dan ook zeer missen. Tegelijkertijd is het SMN er trots op dat iemand uit haar gelederen is geroepen tot het bekleden van een belangrijke functie in bestuurlijk Nederland. Wij wensen hem veel succes bij het uitoefenen van zijn functie als stadsdeelwethouder.

Het besluit van dhr. Sidali heeft als gevolg dat het SMN op zoek moet naar een nieuwe voorzitter. Het SMN-bestuur heeft besloten hiervoor per direct een wervingsprocedure te starten. In afwachting van de afronding van deze procedure heeft het bestuur ook besloten bestuurslid Bouchaib Saadane als waarnemend voorzitter aan te stellen.

Bouchaib Saadane (61) is sinds 1 mei 2007 lid van het SMN-bestuur. Hij heeft een breed netwerk onder Marokkaanse organisaties en bekleedt verschillende bestuurlijke functies. Hij is onder andere bestuurslid van het Provinciaal Platform Minderheden Limburg (PPM), vice-voorzitter van het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) en voorzitter van de Limburgse Islamitische Raad (LIR).

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in ingezonden. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s