Tweede generatie Turken en Marokkanen succesvoller

DasjeBij de tweedegeneratie Turken en Marokkanen ontstaat de eerste elite. Eenkwart van deze jongeren is hoogopgeleid en maatschappelijk succesvol.Anderzijds is er een even zo grote groep die op school duidelijkachterblijft en geen startkwalificatie haalt. Hun maatschappelijkepositie is zeer zwak. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van NicisInstitute en de steden Amsterdam en Rotterdam. Er werden in totaalduizend jongeren uit de tweede generatie in de leeftijd van 18 tot 35jaar gexc3xafnterviewd en vijfhonderd jongeren van een autochtonevergelijkinggroep. Dit is het eerste grote onderzoek naar tweedegeneratie jongeren in Nederland. Dit is te lezen op de website van Nicis. Hieronder het vervolg van het bericht.

Amsterdamen Rotterdam huisvesten een groot deel van de arbeidsmigranten uit dejaren zestig en zeventig De tweede generatie Turken en Marokkanen maakteen steeds groter deel uit van de stedelijke jeugd. De toekomst van desteden is dan ook nauw verbonden met de integratie van de tweedegeneratie. De bezorgdheid over herhaalde incidenten waarbij dezejongeren betrokken zijn en anderzijds de succesvolle voorbeeldenrechtvaardigen geen algemeen pessimistisch beeld. De onderzoekers vanhet Instituut voor Migratie en Etnische Studies (IMES) van deUniversiteit van Amsterdam kregen de opdracht om concrete informatie televeren over deze groep.
Het glas iszowel halfvol als half leeg, zo constateren de onderzoekers. De meestopvallende uitkomst is de tweedeling binnen de tweede generatie vanhoogopgeleiden en risicojongeren. Met de hoogopgeleide groep gaat hetgoed. Zij vormen in al hun kenmerken een nieuwe allochtone middenklasse in wording en spelen de rol van voorhoede in hun gemeenschap.Een analyse van de schoolloopbanen van deze groep leert wel dat eenhoop talent niet op de basisschool erkend wordt, waardoor zij te laagbeginnen. De jongeren bereikten via een lange weg van het stapelen vanopleidingen het hoger onderwijs.
Eerderwerd niet herkend talent opgespoord via de brugklas en naar de Havo ofVwo geleid. De afschaffing daarvan levert de paradoxale situatie op dathonderden miljoenen besteed worden aan achterstandsleerlingen terwijlgelijkertijd bewezen succesroutes zijn afgeschaft.
Uithet onderzoek blijkt ook dat een aanzienlijke groep kansrijke jongerenvroegtijdig uitvalt. Zij ontberen de noodzakelijke ondersteuning in hetVoortgezet Onderwijs en het Middelbaar Beroeps Onderwijs. In hun eigenomgeving is die onvoldoende aanwezig. De groep jongeren metleerproblemen is de grootste uitdaging voor de toekomst. Nu lukt hetniet om deze groep in het Mbo binnen boord te houden. De onderzoekerspleiten dan ook voor een ononderbroken leerlijn waar Vmbo en Mbo opgaanin xc3xa9xc3xa9n traject. xe2x80x9cDe moeilijkste leerlingen houden we nu het kortst vastin een schoolse omgeving. Deze structurele fout moet worden hersteld.xe2x80x9d
Download hier het volledige rapport "De tweede generatie. Last of kansen voor de stad" 

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in jongeren. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s