Van der Roest bemoeit zich onterecht met religie!

Lies xe2x80x9cPvdA-raadslid Bert van der Roest wil dat burgemeester Aleid Wolfsen (PvdA) gaat onderzoeken of er iets gedaan kan worden aan de salafistische cursussen in de Domstad.xe2x80x9d
http://www.elsevier.nl/nieuws/politiek/artikel/asp/artnr/204410/rss/true/index.html

Net als andere bestuurders (bekendste voorbeeld: Ahmed Marcouch, die de komst van de (liberale) poldermoskee uit volle borst bejubelt), spreekt van der Roest hier een voorkeur uit voor de ene stroming boven de ander en daarmee zegt hij iets over de inhoud van de islam. Salafisme is een bepaalde stroming binnen het islamitische denken, wellicht niet de meest vrijzinnige en ruimdenkende stroming, maar toch: een stroming.
Heeft hij eenzelfde mening over islamcursussen die gegeven worden door liberale moslims, die als xe2x80x98rolmodelxe2x80x99 fungeren (en wat te denken van de zondagsscholen van bevindelijk gereformeerden?)? Zou van der Roest dan nog steeds willen dat deze cursussen geen doorgang meer hebben? Ik weet wel bijna zeker van niet.

Hieruit blijkt dat een aantal bestuurders nog steeds verre van ontspannen omgaat met sommige stromingen in ons land, terwijl tegelijkertijd diversiteit zo hoog in het vaandel staat. Ik dacht dat wij in Nederland juist trots kunnen zijn op deze diversiteit, dat elke burger vrij is zich te gedragen, kleden en te denken hoe hij dit zelf wilt en dat wij ons rondom bepaalde ideologiexc3xabn ook vrij kunnen organiseren, mits we binnen de kaders van de wet blijven. Ik dacht dat onze rechtsstaat zo is ingericht, dat er een soort natuurlijke balans ontstaat tussen al die verschillende pluimage. Bestuurders als Marcouch en Van der Roest, die zxc3xb3 duidelijk hun voorkeur of juist afkeuring voor bepaalde stromingen (resp. liberale islam en salafisme) uiten, geven daarmee aan te weinig vertrouwen te hebben in de balans van deze rechtsstaat. Bovendien zijn zij als bestuurder helemaal niet in de positie om zich over de inhoud van religie uit te spreken. Zij hebben veel te snel de schijn tegen dat zij de ene stroming stimuleren en de andere weren.

Pas de scheiding tussen kerk en staat vooral pragmatisch toe. Maar verwar dit niet met populisme (horen wat kiezers willen horen) door je te bemoeien met zaken waar je je niet mee moet bemoeien. Salafistische cursussen mogen net zo goed gegeven worden, als dat de poldermoskee er komt.

Een column van Lisa Arts

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in lisa arts. Bookmark the permalink.

2 Responses to Van der Roest bemoeit zich onterecht met religie!

  1. Pim says:

    Naar mijn mening vatten mensen dit verkeerd op. Van der Roest zegt helemaal niets in zijn stuk over anti-islamitische zijn, maar over anti extremist-islamitische zijn. Dat is een wereld van verschil. Extremisten in elk geloof zijn verkeerd wanneer zij hun geloof aan anderen opdringen en niet in respect met andere geloven kunnen samenleven. Ook die van de islamiten. Al vinden veel mensen dit blijkbaar een heikel punt. Ik heb persoonlijk ook niets tegen de islam, vind het op sommige punten ook een zeer mooi geloof, maar ik heb wel iets tegen de extreministen. Respect voor elkaar en rust in de samenleving dat wil ik. En naar mijn mening wil van der Roest dat ook.

  2. Hammadi says:

    Ik denk dat van der Roest de islam niet aanvalt. Hij maakt zich zorgen over het feit dat de cursus van de salafist Suhayb Salaam, directeur van Islamitische Instituut voor opvoeding en educatie, onderscheid maakt tussen gelovigen en ongelovigen. Van der Roest bekritiseert de salafistische gedachtes van Suhayb. Deze laatste is van mening dat gelovigen meer zijn dan andersdenkenden. Ik vind dat hij met zijn superioriteitsdenken de mist ingaat en meer schade toebrengt aan de islamitische leer.
    Vrijheid van denken en handelen moeten wij zeker koesteren. Maar vrijheid is helaas niet absoluut zoals bepaalde mensen ons willen doen geloven.
    Verbieden van de cursusbijeenkomsten gaat mij een beetje te ver. Wel is het belangrijk om ervoor te waken dat het handelen van de deelnemers aan de cursussen binnen de kaders van de wet plaatsvindt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s