'Bedreigd vanwege bezwaar Westermoskee'

WestermoskeeWederom heibel om de Amsterdamse Westermoskee: een man (Hakan) die een bezwaarschrift had ingediend tegende bouw, zegt maandenlang onder druk te zijn gezet en bedreigd om zijnbezwaar in te trekken. Hij heeft nu aangifte gedaan bij de politie. Hakan zegt dat onderwereldfiguur Ali hem in opdracht vanwoningcorporatie Het Oosten heeft bedreigd om zijn bezwaarschrift in tetrekken.

Wonoingbouwvereniging Het Oosten dat samen met  Manderen BV – eenbeleggingsmaatschappij van de Turks religieuze organisatie Milli Gxc3xb6rxc3xbcs- de Westermoskee en de rest van het project zou bouwen, ontkent dat zedeze Ali hebben ingezet. De directeur van Het Oosten, Frank Bijdendijk,zegt wel 120.000 euro te hebben betaald om het bezwaar van tafel tekrijgen. Dit omdat Het Oosten er belang bij had dat de bouwvergunningonherroepelijk zou worden. Volgens Bijdendijk is er 20.000 euro isovergemaakt op de rekening van Hakan, de rest werd contant betaald. Als bemiddelaaris een Turkse man ingezet met  een ”gezaghebbende functie”,die er voor gezorgd heeft dat het bezwaarschrijft werd ingetrokken. Endie de hoogte van de afkoopsom heeft geregeld. Deze man is volgensBijdendijk niet onderwereldfiguur Ali. Bron: Fok

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in religie. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s