Amsterdam verdient de sterkste wethouder op jeugd en onderwijs

Amsterdam heeft voor jeugd en onderwijs de sterkste wethouder nodig diete vinden is. Surinaams, Marokkaans, Turks of klassiek Hollands – hetdoet er niet toe. Wat telt is: moed, doorzettingsvermogen en inzicht omde situatie voor de jeugd ten goede te keren. De stad heeft urgenteproblemen die zijn blijven liggen doordat wethouders te kort op hunpost bleven en niet doortastend genoeg waren om goed onderwijs af tedwingen. Onze hoop op een beter leven ligt bij beter onderwijs. Wat eenontluistering dat wij uitgerekend hier in Amsterdam maar liefst dertigzwakke scholen kennen en de schooluitval in het voorgezet onderwijsdramatisch groot is. De scholen laten toenemende segregatie zien,steeds vaker zijn scholen wit xc3xb3f zwart. De uitroep van Ahmed Marcouch’het is hier vijf voor twaalf’ beschrijft de situatie in Nieuw West dieMarcouch aantrof toen hij anderhalf jaar geleden hier aan het werkging. Wij ondervinden die hier in Nieuw West inderdaad elke dag. Watwij merken, is dat het in bepaalde buurten zelfs vijf over twaalf, metkinderen die nergens structuur krijgen: niet thuis, niet op straat enniet op school. De roep om terugkomst van Aboutaleb hebben wij ookgehoord. Wat ons betreft gaat het niet om zwart, wit of bruin. Weesexcellent, dat is onze hartenkreet. Dat is wat de stad nodig heeft. Wijbegrijpen de Surinaamse Amsterdammers dan ook helemaal niet. Wij zijnblij en trots op de manier waarop de afgelopen decennia hetgemeentebestuur gexc3xafnvesteerd heeft in Zuid Oost. Het heeft gewerkt endat geeft ons hoop. Stadsdeelvoorzitter Elvira Sweet (Zuid Oost) roeptterecht op elk podium dat voorhanden is dat de problemen van Zuid Oosttot het verleden behoren. Als onverdeelde stad hoort de gemeente teinvesteren waar de nood het hoogst is. Zuid Oost heeft bewezen dat hethelpt. En heeft ons geleerd dat het jarenlange enorme inspanning vergt.Wij Amsterdammers zoeken geen belangenbehartiger, wij zoeken eenwethouder die zich met hart, ziel en verstand verbindt aan de kern vanhet coalitieakkoord: ‘jeugd eerst’.

Aissa Zanzen, Vicevoorzitter van de Unie van Marokkaanse Moskeexc3xabn Amsterdam en Omstreken (UMMAO).
Sabi el Moussaoui, Unit manager Stedelijk jongeren centrum ARGAN.

Bron: hyvesblog Argan

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in ingezonden, jongeren. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s