'Wilders onderschat de kracht van de Westerse beschaving'(Ahmed Marcouch)

Marcouch_meulenbeltStoelAhmed Marcouch sprak gister tegen een lege stoel. De stoel was bedoeld voor Geert Wilders, die was utgenodigd deel te nemen aan een debat over zijn film Fitna. De stoel met daarop een A4-tje met zijn naam, bleef tot teleurstelling van deorganisatie leeg.  ”Wilders heeft niet gereageerd op de uitnodiging”, aldus eenwoordvoerder  van de Unie van Marokkaanse Moskeexc3xabn Amsterdam enOmstreken (UMMAO), xc3xa9xc3xa9n van de initiatiefnemers van de bijeenkomst inAmsterdam Slotervaart in het Parool. Een verslag van de bijeenkomst kunt u  lezen op het blog van razende reporter Hassan Bahara. Hieronder de speech van Marcouch. De foto is van Anja Meulenbelt.

Beste mensen,

Ik begin mijn verhaal met een woord tot de man die hier niet is.

Beste Geert Wilders, de Nederlandse vrijzinnigheid brengt mensen voort als jij die zich door niets en niemand de mond laten snoeren. Jij en ik hebben, denk ik, de vrijheid van meningsuiting even lief. Dat hebben we met elkaar gemeen. Terug naar de waarheid. 

Beste mensen, de eerste vraag bij een nieuwe publicatie moet om te beginnen over de inhoud gaan, niet over de vorm. De eerste vraag is: is dit verhaal waar?
De film zit inderdaad vol waar gebeurde beelden van moorddadige acties, verricht door moslimextremisten die wel degelijk hebben uitgeroepen uit naam van Allah te handelen. Ook hier in Nederland, bij de moord op Theo van Gogh. Geert Wilders en anderen moeten al jaren beveiligd worden en zelfs een fotografe wordt om haar compromitterende artistieke uitingen met de dood bedreigd. Terecht zijn wij bang voor agressieve fanatici.

Die angst, beste afwezige Geert, leeft net zo sterk onder moslims als onder andere mensen. Ook moslims lopen gevaar en zijn bang. De waarheid is dat de meeste slachtoffers van terrorisme moslims zijn in Islamitische landen. Zie de Islamitische gardes in Iran en zie de Taliban in Afghanistan, zie de burgeroorlogen in Soedan en in Irak en zie de onafzienbare reeks aanslagen in ondermeer Marokko, Indonesixc3xab en Pakistan.

Beste mensen, inderdaad zijn wij sinds 9/11 in oorlog. Niet iedereen wil die feiten onder ogen zien. Geert Wilders wel. Ik heb het idee dat de ontkenning van de oorlog door een deel van onze landgenoten veel van het politieke handelen van Wilders motiveert. Hij wil waarschuwen. Ontkennen is gevaarlijk, daar komen Wilderianen van.

Geert Wilders, je maakt een tragische vergissing. Jouw angst is rexc3xabel, maar de richting van je angst is fout. Nederland en het Westen zijn niet in oorlog met de Islam. De waarheid is dat de Westerse beschaving en de Islamitische beiden in oorlog zijn met de kleine minderheid aan gewelddadige religieuze fanatici die terreur uitoefenen. Van hen moeten wij winnen. Het goede nieuws is dat wij met ons allen ver in de meerderheid zijn – moslims, Christenen, Joden, humanisten en athexc3xafsten. Dat maakt de strijd nog steeds grimmig en gevaarlijk, maar het wordt een stuk minder hopeloos als we inderdaad met elkaar optrekken. 

Tragisch genoeg kiest Geert Wilders de verkeerde vijand: hij kiest alsvijand de Islam en niet het moslimterrorisme. De Islam is fascistisch,zegt hij. Een tragische fout. Het fascisme is een politieke enantireligieuze beweging uit de twintigste eeuw die een totalitairestaat nastreeft op etnische grondslag: xc3xa9xc3xa9n volk, xc3xa9xc3xa9n staat, xc3xa9xc3xa9n leider.De Islam is een godsdienst die geen staatsleer kent, een godsdienst diedoor al die dertien eeuwen van zijn bestaan heen, verbonden is geweestmet heel verschillende staatsvormen. De Islam richt zich niet tot eenspecifiek volk of ras, maar tot alle mensen en maakt de zorg voor dezwakkeren tot een religieuze plicht. 

Ik zie een religie diezijn verwantschap met Christendom en Jodendom uitdrukkelijk erkent. Ikzie een religie van gewone mensen, zoals mijn vriend Aboutaleb altijdzegt. Wilders stelt dat het de Islam is die niet deugt, niet zozeer demoslims. Ik zie juist een Islam die een weg zoekt naar de moderniteit.Men zegt wel dat de Islamitische beschaving er laat mee is begonnen dieweg te zoeken. Dat vind ik ook en dat had ik graag anders gezien. Degeschiedenis leert dat het niet gaat zonder onderbreking en terugval,niet zonder debatten en conflicten, niet zonder pijn en moeite enverdriet. Er wordt in de moslimgemeenschap heftig geworsteld metonderwerpen als de positie van de vrouw en de opvattingen overhomoseksualiteit en eerwraak. Ook de Christelijke en de Joodse religieshebben niet zonder slag of stoot hun vrede met de moderne tijdgesloten. 

Naast het geweld en het vermeende fascisme isde derde grote zorg van Wilders dat Nederland islamiseert en eensamenleving wordt als Iran, Saudi Arabixc3xab of Pakistan. Dat Nederland eensamenleving wordt die de wezenlijke verworvenheid van de Westersebeschaving opgeeft. 

Geert, ik weet zeker dat dit niet gaatgebeuren. Het klinkt misschien gek dat ik dat tegen jou zeg, maar jijonderschat de kracht van de Westerse beschaving. De vrijheid, de markten het individuele streven naar geluk zijn ook voor de Nederlandsemoslims enorm aantrekkelijk. En de Nederlandse democratie engerechtigheid worden door hen al evenzeer gewaardeerd. De Nederlandsemoslims willen de samenleving helemaal niet veranderen. Hun ambitieheeft een heel andere richting. Ze willen aan deze samenlevingdeelnemen. Ze willen dat doen op voet van gelijkheid.

Daarwordt weleens aan getwijfeld, maar de praktijk heeft dat al langbewezen. De Islam laat zich prima met de moderne Nederlandsesamenleving verbinden. Dat gaat bepaald niet vanzelf. Daar moettheologisch werk binnen de Islam voor verricht worden en pastoraal werkbinnen de Nederlandse moslimgemeenschappen. Maar het belangrijkste werkwordt door de gelovigen zelf verricht, in de praktijk van alledagstemmen zij leer en leven voortdurend op elkaar af. De Nederlandsemoslims lopen daarin al een hele tijd voorop binnen Europa. Als ikmezelf als voorbeeld mag geven: ik leef die verbinding iedere dag envoel me daar goed bij. Ik beschouw mijzelf als een oprecht moslim, alsNederlander xc3xa9n als erfgenaam van de verlichting. En kijk ook naar watzich onder orthodoxe moslims afspeelt. Ook zij worstelen met het levenen de leer en onderzoeken hoe zij tot een vergelijk met de modernesamenleving kunnen komen. Ik denk dat het gaat lijken op hoe orthodoxeChristenen en orthodoxe Joden dit hebben gedaan. 

Devergissing van Wilders is tragisch omdat hij de claim van religieuzefanatici dat zij namens de Islam handelen, bevestigt. Daardoor maakthij de zes procent Nederlandse moslims die als gevaarlijk beschouwdworden sterker en wekt hij angst in Nederland voor die 94 procent vande Nederlandse moslims die juist bezig zijn te integreren. Want zo ligthet, vertellen ons de reacties van de moslims op de film Fitna. Moslimsin Nederland zijn innerlijk steviger geworden, voelen zich minder snelbeledigd en staan met meer zelfvertrouwen in onze samenleving. Ik vraagalle Nederlanders om dit goed tot zich te laten doordringen.

Geert,jij hebt je de afgelopen jaren gexc3xafsoleerd. Dat neem ik je kwalijk. Alspoliticus moet jij je opvattingen toetsen en bloo
tstellen aan kritiek.Zonder dat kun jij niet weten of je opvattingen waar zijn. Toetsen zieik als een verplichting voor iedere politicus. Jij hebt je aan dieplicht niet gehouden. Daarom vraag ik jou waar ben je? 

Wijzijn hier wxc3xa9l, zonder Wilders. En wij blijven bij de kern van het debatin Nederland. Daar moeten wij ons niet door laten afleiden, zoals deAEL die het moslimterrorisme vergelijkt met het geweld van staten alsde VS en Israxc3xabl. Laten wij ons richten op Nederland, op onze kern. Endie is: wij zijn op zoek naar de plaats van de Islam in de moderneNederlandse samenleving!

Ahmed Marcouch is stadsdeelvoorzitter van Amsterdam-Slotervaart

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in opinie. Bookmark the permalink.

3 Responses to 'Wilders onderschat de kracht van de Westerse beschaving'(Ahmed Marcouch)

 1. Marcus Aurelius says:

  Mensen die hier willen wonen en vinden dat assimilatie met Nederland mogelijk is, welkom. Ik denk ook dat religie geen blokkade behoeft te zijn om mensen tot elkaar te brengen, Wilders zaait angst maar niet geheel ten onrechte.
  De fanatici zijn in mijn ogen monsters die erg ongelukkig moeten zijn, want haat is het enige wat zij voelen. En dat terwijl het leven al zo kort is.

  Het wordt tijd dat we anders met elkaar omgaan en religie niet meer zo’n prominente rol moeten laten spelen. En er is nu tenminste een geforceerde maar positieve discussie op gang die veel eerder had moeten plaatsvinden. Soms is het goed om olie op het vuur te gooien. Dan zie je wie je helpt om het vuur te blussen, wie je naaste zijn. En dat mag een Mohammed, Axc3xafsha, Kees of Marie zijn. Enz.

 2. Ruud ter Wouden says:

  Onvergeeflijke omdraaiing om Wilders als haatzaaier neer te zetten. Kijk naar Indonesie het grootste slachtoffer aldaar zijn Christenen evenals in Turkije en Egypte. In Irak vormen de Christenen zelfs de grootste vluchtelingengroep (50%).

  Voorts hebben Fascisme en Islam zeer wel met elkaar gemeen dat de groep het individu vertrapt en eist en dat andere overtuigingen niet worden geduld.

  Ook in Turkije met name (maar dat weet deze auteur dondersgoed) worden Christenen al eeuwen officiele beperkingen opgelegd en onofficieel bespot en met regelmaat vermoord.

  Deze sociale dreiging is een algemeen kenmerk van de Islam die je wellicht beter kan duiden als zoals de Mafia buitenwettelijk haar regels aan de burgers oplegd.

  Ook een Mafia vat uittreding op als verraad en onaceptabel.
  Ook een Mafia accepteerd niet dat over hen onwelvallig gedebateerd wordt.
  Ook een Mafia vat aantasting van eer zeer hoog op.
  Ook een Mafia eist ‘respect’ op straffe van geweld.
  Ook een Mafia biedt zg. ‘bescherming’ door vrijheidsinperking.
  Ook een Mafia vindt altijd wel een advocaat die recht praat wat krom is.
  Ook een Mafia reageerd taktisch, van stilte, tot overleg, dreiging tot omkoping en moord.

  Wie feiten omtrent de Mafia bekend maakt is geen haatzaaier, evenmin geldt dit over de Islam.

 3. amzigh says:

  hallooooooo marcouch!!! wilders verdedigt zn land wat heb jij gedaan tegen arabieren in ons land marokko , kijk wat arabieren uit golf staten daar doen ,ze pakken minderjarig meiden op straat ,en niemand reageert doe aub iets voor ons land marokko

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s