Open brief aan Geert Wilders (van Tofik Dibi)

TofikVandaag heeft Tofik Dibi zich in een open brief gericht aan Geert Wilders in deVolkskrant. De brief is inmiddels ook al persoonlijk bij hemafgeleverd. Hieronder de brief:

Ik weet niet of jij er weleens last van hebt, maar ik voel me somsonbegrepen. Toen ik klein was had ik dat geregeld. En dan richtte ik metot iemand of iets daarboven. Ik putte daar troost uit. Er werd naar megeluisterd en geen oordeel geveld. Ik werd ouder en die persoonlijkegesprekken met God, in mijn geval Allah, bleven mij kracht geven ingoede en vooral slechte tijden.

Maar toen gebeurde er iets waardoor alles in letterlijk xc3xa9xc3xa9n klapveranderde. Extremisten pleegden een gruwelijke aanslag in naam van deIslam. Op 11 september 2001 zijn niet alleen vliegtuigen gekaapt, maaris ook mijn geloof gekaapt. Mijn persoonlijke relatie met de Islamdevalueerde van de ene op de andere dag tot een veel bekekenyoutube-filmpje. En mijn persoonlijke leven werd een doelwit van 1001vragen. Vragen die mij daarvoor nooit waren gesteld.
xe2x80x98Wat vind jij eigenlijk van Osama Bin Laden?xe2x80x99 xe2x80x98Klopt het datjullie vrouwen geen hand mogen geven.xe2x80x99 xe2x80x98Als je een zusje had zou ze danuit mogen gaan of met een Hollandse jongen mogen thuiskomen?xe2x80x99 xe2x80x98Zeg eenseerlijk, er is toch echt iets mis met de Islam?xe2x80x99

Zal ik eens eerlijk antwoord geven op die laatste vraag? Ja, er isiets mis met de opvatting over vrouwenrechten, homorechten, vrijheidvan meningsuiting en politiek geweld bij sommige Islamitischestromingen. In de journalistieke verslagen van een ineenstortende WTC,de steniging van vrouwen en ophanging van homoseksuelen is datschokkender getoond dan jij met je film ooit kan nabootsen. Maar er isnet zo goed iets mis met de discussie over de Islam. Er is geen sprakevan een botsing van beschavingen. De radicale Islam is de vijand vanalle beschavingen en van alle redelijk denkende mensen (gelovig enongelovig). Het islamdebat is een debat tussen doven. Jij houdt eenmonoloog. Tegenstanders houden een monoloog. En morgen, als er weeriemand een scheet laat, beginnen we helemaal opnieuw. Het debat kentgeen nieuwsgierigheid, geen vooruitgang en dus ook geen enkeletoenadering.

Ik begrijp dat je het gevoel vertolkt van sommige Nederlanders die hunoude leefomgeving niet meer herkennen. Nederlanders die moskeexc3xabn zienverrijzen en islamitische scholen zien in de wijk. Ze zien aanslagen inNew York, London, Madrid en herinneren zich de slachting van Theo van Gogh.Ze zijn bang en onzeker. Jij wil hen een stem geven. Maar Nederlandbestaat uit meer mensen dan jouw electoraat….

Laat ik je een geheim vertellen. Ik ben een overtuigd moslim en dekoran die naast mijn bed ligt is veel dikker dan de Donald Duck. Nu zalhet je verbazen, maar ondanks dat ik er regelmatig in lees ben ik nietuit op de invoering van de sharia, de jihad, de apartheid van vrouwenen het onderdrukken en vermoorden van niet-moslims. Eerlijk gezegdfantaseer ik zelfs in mijn wildste dromen niet over Islamitischewerelddominantie.

Nee, ik hou van Nederland, als Nederlandse moslim en als seculierpoliticus. Daarom richt ik deze brief tot jou. Ik vind hetverschrikkelijk dat je wordt bedreigd en moet worden beveiligd. Ik denkdaar vaak over na en ik verdedig altijd jouw vrijheid, ook inmulticulti-zaaltjes waar dat me niet in dank wordt afgenomen. Ik zouniet willen leven in een land waar films of andere kunstuitingen wordenverboden. Maar juist omdat ik zoveel van Nederland hou, spreek ik mijaltijd uit tegen jouw radicale ideexc3xabn. Nederland is geen wit land meer,hoe pijnlijk dat misschien ook is. Het zal ook nooit meer een wit landworden. Ik ben geboren in Vlissingen en ik ben even Nederlands als jij.Ik ben ook moslim uit vrije overtuiging. En de Koran (de dikke versie)zal op mijn nachtkastje blijven liggen zolang ik daaraan behoefte heb.Je zal het met mij moeten doen. Er is geen andere weg dan met mij enxe2x80x98mijn soortxe2x80x99 samen te leven.

Ik begrijp dat de komst en de permanente vestiging van de Islam inNederland door velen als een gedwongen huwelijk wordt ervaren. Bijhuwelijken kun je – goedschiks of kwaadschiks – scheiden. Maar zodra erkinderen zijn, is de band onherroepelijk en een goede verstandhoudingnoodzakelijk. Ik ben xc3xa9xc3xa9n van die kinderen en ik wil je sterkte wensenin de komende dagen, want het zal vast niet makkelijk zijn. Maar ik wilje ook een vraag stellen.

Wil je publiekelijk met mij in debat gaan?. En dan bedoel ik geendebat tussen doven of gebaseerd op one-liners maar een serieus,kritisch gesprek tussen twee mensen die bereid zijn om goedbeargumenteerde oplossingen te formuleren tegen Islamitisch terrorisme.Voor mij is de radicale Islam namelijk een minstens even grotebedreiging als voor jou. Als vrije moslim heb ik bondgenoten nodig,geen vijanden.

Wanneer schikt het je?

Hartelijke groet,

Tofik Dibi

Advertisements

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in opinie. Bookmark the permalink.

One Response to Open brief aan Geert Wilders (van Tofik Dibi)

  1. amazigh says:

    hallo dibi , luister jongen , doe iets aub voor ons land marokko en laat nederland met rust deze heeft eigen mensen diwe zullen verdedigen , kijk wat de arabieren uit golfstaten doen in marokko !!! het is triiiiiieeest .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s